PRV vässar svensk innovationsförmåga

PRV är Sveriges center för immateriella rättigheter som patent, varumärke, design och upphovsrätt. Det är en stor arbetsplats för ingenjörer och arbetet kretsar ofta kring idéer i teknikens och utvecklingens framkant, idéer som i förlängningen har potential att stärka hela Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Magnus Leijel är enhetschef på PRV.

– En viktig sak för PRV är just känslan av att vi är en samhällsaktör som bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga, säger han. Det handlar inte om att, som på många andra håll där ingenjörer arbetar, främst öka vinsten till en arbetsgivare. Vi har ett högre syfte och därmed också en lite annan dimension i arbetet. Vi hjälper företag att bli framgångsrika.

Alla nyanställda ingenjörer inom PRV börjar med att gå en 18 månader lång internutbildning, Patentingenjörsutbildningen.

– Det är faktiskt ett väldigt lyxigt upplägg, säger Magnus Leijel. Man får en erfaren handledare och riktiga arbetsuppgifter direkt men samtidigt goda möjligheter att sätta sig in i jobbets alla delar. Det är väldigt mycket mer än en introduktionskurs på ett par veckor som andra arbetsgivare ofta erbjuder sina nyanställda ingenjörer.

Ett stort teknikintresse är en självklar förutsättning för att trivas som ingenjör på PRV. Allmän nyfikenhet, ett språkintresse och förmåga att kunna kommunicera med kunder och andra målgrupper är andra önskvärda egenskaper.

– PRV är självklart en väldigt teknikorienterad myndighet, säger Magnus Leijel. Det finns en fantastisk bredd i det vi gör, vi handskas med praktiskt taget alla teknikområden. De innovationer vi ser kommer ofta inte ut på marknaden förrän flera år senare, vilket är häftigt. På så sätt kan man säga att vi ser in i framtiden.

Presenteras av:

PRV arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant. Vår vision är att vara det självklara centret i Sverige för immaterialrätt och en internationellt respekterad, livskraftig och kundorienterad myndighet. I grunden är vår främsta uppgift att främja tillväxt och stärka landets innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det gör vi genom att öka kunskapen om, och förståelse för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få företagare och andra inom innovationsvärlden att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin lönsamhet. Vårt arbete med kommunikations- och utbildningsinsatser är en viktig del av detta.

Läs mer här