Ann-Sofie Fahlgren, PTS enhet för konsumenträttigheter.

PTS vill att fler ska äntra det digitala samhället

Vårt samhälle digitaliseras allt mer och för att kunna ta del av bättre tjänster och kommunikationsmedel är uppkoppling ett måste. Trots att Sverige har ett väl utbyggt telenät och infrastruktur för internet saknar drygt 300 hushåll möjligheten att koppla upp sig. De utgörs till stor del av äldre och personer som bor långt bort från samhällen. Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) hjälper de som saknar möjlighet till uppkoppling med stöd som man enkelt kan ansöka om.

Kärnan i Post- och telestyrelsens uppdrag utgörs av målet att alla ska kunna kliva in i det digitala samhället. De som har möjlighet att koppla upp sig ska kunna göra det för att ta del av nya tjänster och sätt att kommunicera på. Många har bättre möjligheter än man tror att skaffa internet via mobilnät. Där arbetar PTS för att öka kunskapen, särskilt bland äldre och anhöriga till äldre som kan föra informationen vidare. Ofta handlar det om att sprida kunskapen om att skaffa en riktantenn för att få en stabil uppkoppling inomhus.

– Idag är det ungefär 300 hushåll och företag som saknar möjlighet att koppla upp sig till 10 mb/sekunden. Många befinner sig på ställen där det är som mest utmanande att bygga infrastruktur, som till exempel i fjällen. I de fallen kan PTS köpa in en uppkoppling av den platsen, säger Ann-Sofie Fahlgren, PTS enhet för konsumenträttigheter.

Kunskap till äldre och anhöriga
Under två år har PTS haft uppdraget att bevilja ansökningar för stöd att få uppkoppling men få vet om att möjligheten finns. Primärt för att målgruppen till stor del inte kan ta del av information digitalt.

– Vi försöker delvis rikta oss till anhöriga till vår målgrupp för att nå ut bredare samtidigt som vi skickar ut brev och har lanserat en filmsatsning med information till exempel.

Så ansöker man
För att få hjälp med att koppla upp sig bör man börja med att ta reda på vilka möjligheter till uppkoppling som finns där man bor. Man kan gå in och titta på operatörernas kartor eller ringa deras kundtjänst. Fungerar mobilnätet dåligt där man befinner sig kan man behöva installera en antenn som förstärker signalerna. Kan man inte göra detta kan man vända sig till PTS för att få stöd.

– När man skickar in en ansökan till oss utreder vi möjligheterna till uppkoppling på platsen. Till exempel i de fall som mobiloperatörernas täckningskartor visar att det saknas täckning på platsen kommer vi på hembesök för att göra egna mätningar. Vi upphandlar en lösning till de som inte har möjlighet till uppkoppling. Vårt mål är att alla som vi ska kunna skaffa en uppkoppling, avslutar Ann-Sofie Fahlgren.

Hitta mer information på pts.se/kopplaupp

Presenteras av:
Post- och Telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

PTS generaldirektör är Dan Sjöblom.