Så skapar Pulsen Omsorg en framtid där brukarens livskvalitet är i fokus

Genom att ge brukare av omsorg större möjlighet att bestämma över sin vardag skapas en bättre välfärd med högre livskvalitet, ökad trygghet och flexibilitet – samtidigt som verksamheten effektiviseras.

– Pulsen Omsorg vill skapa en framtida omsorg som bygger på individens önskemål och inte enbart de basala behoven, säger Magnus Skebäck, vd på Pulsen Omsorg.

Den kommunala sociala välfärden står inför stora utmaningar. I Sverige har vi en åldrande befolkning samtidigt som vi lever allt längre. Det gör att nya lösningar måste tas fram som effektiviserar och underlättar kommunernas arbete samtidigt som de behöver erbjuda kommuninvånarna nya tjänster.

Nya digitala ekosystem förbättrar brukarens livskvalitet
Pulsen Omsorg utvecklar SaaS-lösningar för socialtjänsten och privata vårdgivare. I det ekosystemet kommer brukarens behov och önskemål att stå i centrum utifrån möjligheterna att i hög utsträckning vara delaktig i sin egen vård och omsorg och ha makten att styra över sin egen tillvaro.

Om brukaren utöver den beviljade insatsen önskar mer tid med hemtjänstpersonalen, kanske för extra städning eller bara social samvaro, ska de med några knapptryckningar kunna göra en beställning utöver vad kommunen är skyldig att tillhandahålla. Inom ramen för Pulsen Omsorgs ekosystem skulle brukaren kunna addera nya tjänster som levereras av olika samarbetspartners.

– Vi tror på att ta steget ut till den enskilde och ge mer medbestämmande och makt genom att erbjuda bättre valmöjligheter utifrån behov. Vårt ekosystem har de bästa förutsättningarna för att möjliggöra detta, säger Monica Hennum, Product and Consultant Manager på Pulsen Omsorg, och tillägger:

– Vi ser framför oss en välfärd som levereras i många olika former och av olika aktörer. Till exempel kan vi integrera brukarens smarta klocka, hemlarmet och olika smarta medicinska produkter i vår plattform.

AI motorn i framtidens ekosystem
Precis som inom många andra områden kommer AI att kunna förändra omsorgen i framtiden. AI baseras på data och för att ta tillvara på möjligheterna måste det till förändringar kring hanteringen.

– Inom vård och omsorgssektorn så begränsar lagstiftning och systemens förmågor att kommunicera med varandra ett effektivt datautbyte. När de regulatoriska förutsättningarna är på plats kan vi med hjälp av AI förhindra felaktiga beslut, få stöd och guidning kring att välja insatser samt få verktyg att planera hemtjänsten smartare och effektivare, avslutar Monica Hennum.

 

Pulsen Omsorg har levererat lösningar inom social omsorg i över 30 år. Med den erfarenheten i ryggen utvecklar vi nu en helt ny plattform som erbjuder ett modernt ekosystem av tjänster som kommer att revolutionera hur vi skapar innovation inom välfärden. Och vi ska förändra välfärden i grunden – med teknik som för människor närmare varandra, ökar livskvaliteten, ger fler valmöjligheter och räddar liv.

Läs mer på: pulsenomsorg.se

Om oss


Magnus Skebäck, VD
Magnus har en lång bakgrund inom techbranschen där han haft ledande positioner inom olika IT-konsultbolag och arbetat med digitalisering inom olika branscher. Han brinner för att skapa värde hos kunden och att vara med och förändra framtidens välfärd.


Monica Hennum, Head of Product & Consultant Management
Monica har gedigen erfarenhet av produktbranschen där hon i olika roller arbetat med att implementera och utveckla verksamhetssystem.  På Pulsen Omsorg arbetar Monica med att säkerställa att bolaget bygger ett ekosystem av smarta och innovativa tjänster med användarvänlighet och användarupplevelse i fokus.