Så blir rätt verktyg för dokumentation av insatser på vårdboenden avgörande för en lyckad behandlingsprocess

Rätt Spår är ett komplett och användarvänligt behandlingsstöd med journalföring.

– Vi har skapat ett system där det är lätt att komma in, lätt att hitta rätt, lätt att skriva. Då blir behandlingen transparent för både kommunen och man missar inga händelser i rapporteringen, säger Per Svanberg, vd på Rätt Spår.

Traditionell journalprogramvara är ofta inriktad mot hälso- och sjukvård. Rätt Spår är anpassat till verksamheter som HVB-hem, LSS, kvinnojourer, stödboenden och familjehem.

Rätt Spår är helt webbaserat och förenklar och underlättar i det vardagliga arbetet.

– Vår lösning styrs av det som finns i socialtjänstlagen och handlar om den sociala dokumentation som man måste göra med placerade klienter i dessa vårdboenden, säger Per Svanberg.

För att inga händelser ska missas att inrapporteras, är Rätt Spår mycket användarvänligt. Dessutom kan gränssnittet skalas ned till ett minimum för verksamheten för att ytterligare underlätta handhavande.

– Vi har skapat ett system så att kommunen och vårdboendet kan ha en öppen dialog om placeringen. Då blir behandlingen så bra som möjligt, avslutar Per Svanberg.

 

Rätt Spår har varit verksamma med en dokumentationslösning sedan sent 90 tal. Rätt Spår är utvecklat av Hans Johansson, en entreprenör och pionjär i HVB och Familjehems branschen. Hans tankar om användbarhet, enkelhet och överblick har satt sin prägel på lösningen och är förklaringen till de framgångar den rönt.
Läs mer på: www.rattspar.se