Recipharm säkrar läkemedelsförsörjning

Med 9000 anställda globalt och 25 års erfarenhet i ryggen är Recipharm en spelare inom läkemedelsbranschen att räkna med. Nu sträcker företaget ut en hand till länder som vill se över sin läkemedelsförsörjning under den pågående pandemin.

Recipharm har vuxit rekordsnabbt sedan starten 1995. Från ett litet bolag med många olika visioner och affärsidéer inom läkemedelsfältet, till ett multinationellt företag med ett tydligt och vinnande koncept. Affärsmodellen går ut på att utveckla och tillverka läkemedel åt andra läkemedelsföretag och att vara en livsviktig kugge i försörjningskedjan.

– Vi hjälper allt från världens största läkemedelsföretag till de allra minsta bolagen. Vårt fokus ligger på den farmaceutiska utvecklingen medan företagen vi arbetar med främst fokuserar på forskningen. Det är en modell som fungerat väldigt väl, säger Thomas Eldered, vd och medgrundare av Recipharm.

Recipharm finns i dag i tio länder och tillverkar hundratals läkemedel. Viktiga produktionsenheter finns bland annat i Italien och Spanien, länder som drabbades särskilt hårt när coronaviruset började spridas över världen. Men tack vare en välvillig inställning från myndighetshåll och omfattande försiktighetsåtgärder har Recipharm kunnat hålla igång sin produktion och undvikit restnoteringar av läkemedel på apoteken.

– Däremot har vi sett en utveckling där nu senast Finland infört ransonering av vissa basläkemedel, bland annat paracetamol, för att hindra brist på grund av hamstring. Råvaran till just paracetamol kommer till stor del från Kina, vilket har väckt intressanta diskussioner på EU-nivå om hur vi ska säkra läkemedelsförsörjningen, säger Thomas Eldered.

Recipharm har genom sin starka närvaro i Sverige med 1000 anställda och flera produktionsanläggningar mycket att bidra med till svensk läkemedelsförsörjning, och företaget vill även diskutera frågor kring försörjningskedjan med andra länder.

– Vi har redan märkt av att Frankrike är aktiva och vill komma framåt i dessa frågor, och i Sverige och andra mindre länder är approachen att vi behöver lösa problemet tillsammans inom EU. Vi är väldigt intresserade av att prata med olika länder om hur vi kan vara en del i lösningen för att säkra just deras läkemedelsförsörjning, säger Thomas Eldered.

Läs mer om Recipharm här

Recipharm är ett ledande CDMO-företag inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år. Sedan 2014 är Recipharms B-aktie (RECI B) noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com