Materialet som revolutionerar byggbranschen  

Byggbranschen ligger i toppen vad gäller avfall och utsläpp i Sverige. Därför är en hållbar omställning extra viktig. För att lyckas måste det finnas alternativa byggmaterial som både är kostnadseffektiva och hållbara – och där kommer Recoma in 

År 2021 grundades Recoma med målet att lösa de problem som många inom byggbranschen stött på. De utvecklar byggmaterial som är 100 procent återvunnet och cirkulärt utan att behöva kosta massa pengar. 

– Vi ville erbjuda något som är attraktivt även utöver miljöperspektivet. Vårt byggmaterial utvinns genom en process helt utan utsläpp, spill, tillsatser, eller vatten. Endast förnybar el. Dessutom är det kostnadseffektivt, berättar Max Rosenberg, grundare och vd för Recoma. 

Recoma återvinner bland annat plastlaminerad kartong och kompositförpackningar som annars inte kan återvinnas utan bränns upp. Detta kan istället användas som material till byggskivor eller möbelproduktion. Skivorna kan spacklas, målas, tapetseras och kaklas samt är fukt- och mögelresistenta. Det gör att man i många fall endast behöver en byggskiva istället för två.  

– Idag återvinns endast en liten del av kompositförpackningar men vi kan återvinna allt. Vi besparar cirka 90 procent av utsläppen jämfört med traditionell återvinning och vårt material kan återvinnas om och om igen, avslutar Max Rosenberg.  

Grundat: 2021  

Plats: Hässleholm  

Historia: En satsning för att minska mängden utsläpp och avfall från byggbranschen och samhället i stort, genom att erbjuda materialåtervinning och nytt liv för material som annars förbränns eller deponeras, och ett slutet cirkulärt system för produkterna  

Läs mer: www.recoma.se