Varför ska ni genomföra säkerhetssamtal?

Frågar man Zanko Dasko, vd och grundare till säkerhetsprövningsföretaget Recway, är svaret enkelt:
– Med ökad förståelse och kunskap om er personal kan ni kraftigt öka säkerhetstänket och därtill skapa en arbetsmiljö som präglas av tillit och trygghet, där såväl era värderingar som er kultur kan blomstra.

Så går samtalen till

I pandemins kölvatten har många företag utvecklat en betydligt större säkerhetsmedvetenhet. Detta har i sin tur resulterat i ökad nyfikenhet på säkerhetsprövningssamtal med målet att skapa en säkrare och stabilare arbetsvardag, men ännu är det få företag som vågat ta steget. Zanko Dasko, som drivit Recway i snart fem år, förklarar att orsakerna kan vara många men att okunskap om intervjuernas process och funktion ligger i centrum.
– Vissa är oroliga för att det ska röra sig om en stor eller krånglig insats, medan andra känner sig sårbara inför en extern aktör. Därför vill jag öka medvetenheten om vad säkerhetsprövningssamtal är och hur de egentligen går till, samt hur värdefulla de är.

Bättre beslutsunderlag
Zanko betonar starkt att intervjuerna vare sig handlar om att sätta dit eller att hänga ut folk, utan om att skapa förutsättningar för en bättre och mer harmonisk verksamhet där tillit finns i centrum.
– Säkerhetsprövningsintervjuer är mer än bara en bakgrundskontroll. De syftar till att både ge personalen ett ökat säkerhetstänk och till att ge er underlag för bättre beslutsfattande. Ibland får jag frågan varför man inte kan sköta detta internt, men det brukar ofta vara ett misstag. Risken är att man då tappar syftet med intervjun – hur sannolikt är det att en medarbetare berättar om sin ekonomiska situation för sin närmaste chef?

Dömda för svåra brott
Under sina prövningar har Recway upptäckt allt från anställda som varit dömda för mycket svåra brott, till medarbetare med anknytning till vit makt-rörelser eller som har sympatiserat med en terroristgrupp. Med denna information har kunderna sedan kunnat föra en dialog med medarbetarna det berör och därmed kunnat stärka sin organisation.
– Vi vill göra det så enkelt och effektivt som möjligt för er att lära känna er verksamhet på djupet och vi gör det med kvalitet, förtroende och integritet som ledord. Detta är inget som kan hastas igenom, utan arbetet får ta den tid det tar. På så vis kan vi garantera ett förstklassigt resultat, avslutar Zanko.

Kontakta Recway för mer information

OM RECWAY

Efter 1500 genomförda säkerhetsprövningsintervjuer har Recway etablerat sig som en seriös aktör inom säkerhet och rekrytering. Visionen är att bli marknadsledande inom säkerhetsprövningsintervjuer och erbjuda sina kunder rätt stöd, verktyg och utbildning för att kunna fatta säkrare och bättre beslut i en rekryteringsprocess.

www.recway.se