Dialogen kring säkerhetsrisker i
den privata sektorn måste öka

När Zanko Dasko 2017 tog initiativet att introducera säkerhetsprövningsintervjuer i den privata sektorn fick han en hel del motstånd. Idag förstår allt fler företag värdet av förhöjt säkerhetstänkande i sina organisationer och rekryteringsprocesser.
– Vi behöver föra en mer omfattande dialog om säkerhet inom den privata sektorn. Det handlar i slutänden om trygghet, för både företag och anställda, betonar Zanko.

Idag driver Zanko säkerhetsprövningsföretaget Recway. Han betonar att även om attityden till säkerhetsprövningsintervjuer i den privata sektorn långsamt förändras, är det långt kvar innan intervjuerna blir en given del av organisationsutvecklingen.

– Vi är för naiva som samhälle. Vi kan inte tänka oss varför en brottslig organisation eller en främmande makt vill komma åt vår information. Läget ser emellertid inte längre ut som det gjorde på 90-talet och vi ser fler och fler exempel på företag och institutioner som har blivit utsatta för sådana här attacker.

Fördelar med en oberoende partner
Men traditionella bakgrundskontroller, räcker inte de till? Inte på långa vägar, menar Zanko. Sådana kontroller kostar tusentals kronor och erbjuder ändå bara rådata kring i vilka register en person dyker upp. Men vad säger det om medarbetarna som personer?

– Målet med säkerhetsprövningsintervjuer är inte att vare sig förhöra nya eller nuvarande anställda eller inskränka deras integritet. Tvärtom kan en extern, oberoende partner bidra till att på ett enkelt och öppet vis skapa en trygg situation på jobbet och att möta de utmaningar som samhällsförändringarna medför.

Pandemin har ökat sårbarheten
Under arbetet med Recway har Zanko själv stött på ett flertal svåra situationer, inklusive människor med allvarligt spelmissbruk och medarbetare som tidigare straffats för brott mot närstående. Detta har dock bara stärkt hans övertygelse om att dialogen kring säkerhet behöver öka.

– Samhället behöver få en större insyn i vilka säkerhetsrisker som finns, inte minst nu under pandemin. Många känner sig särskilt sårbara och tenderar därför att vara mer aktiva på sociala medier. Plötsligt lär man känna fel person och råkar dela känslig information. Med en gedigen säkerhetsprövningsintervju ökar vi säkerhetstänket och minimerar risken för att sådant händer, avslutar han.

Kontakta Recway för mer information

OM RECWAY

Efter 1500 genomförda säkerhetsprövningsintervjuer har Recway etablerat sig som en seriös aktör inom säkerhet och rekrytering. Visionen är att bli marknadsledande inom säkerhetsprövningsintervjuer och erbjuda sina kunder rätt stöd, verktyg och utbildning för att kunna fatta säkrare och bättre beslut i en rekryteringsprocess.

Kontakta Recway