Reggio Emilia – en inspiration som växer

Den pedagogiska filosofin med inspiration från den italienska staden Reggio Emilia intresserar alltfler pedagoger i den svenska skolan. Med fokus på barns egen drivkraft och vikten av ett kollegialt lärande ligger deras inspiration och förhållningssätt rätt i tiden för utveckling av svensk förskola och grundskola. Utifrån idén om ett kreativt och lyssnande lärande, där alla barn tillåts vara olika, är Reggio Emilia Institutet en mötesplats för en skola byggd på utforskande och delaktighet.

 

Reggio Emilias pedagogiska filosofi härstammar från ett demokratiskt ställnings­tagande i den italienska staden Reggio Emilia på 1970-talet. Att se värdet av barns olikheter var en central grundsten när den pedagogiska filosofin växte fram.

Reggio Emilia Institutet firar 25 år i Sverige och vi är oerhört glada över all positiv respons som den här pedagogiska filosofin har fått.  Det här är en filosofi som ständigt lyfter in ny vetenskap men respekten för det kompetenta barnet och vikten av att låta barn själva få vara med och forma sin undervisning kvarstår. För oss är det viktigt att alla barn, oavsett förutsättningar, blir sedda och får den utbildning de har rätt till. Viktiga delar i denna pedagogiska filosofi är därför mer estetiska inslag i undervisningen, ett kreativt och ämnesövergripande lärande och mer varierande inlärnings­miljöer, säger Sonja Lundmark, ordförande Reggio Emilia Institutet Sverige.

Kollegialt lärande och utrymme för kreativitet 
Reggio Emilias pedagogik är framför allt utbredd inom förskoleverksamheten i Sverige. Men enligt Sara Bruun, Institutets vice ordförande, är behovet minst lika stort i grundskolan och hon ser Reggio Emilias långa erfarenhet av kollegialt lärande som värdefull inspiration till svensk grundskola.

– När det gäller kollegialt lärande har vi många konkreta tips att dela med oss av. En positiv kultur för erfarenhetsutbyte är ett måste för att skolan ska hänga med i dagens samhällsförändringar och ett kollektivt experimenterande gynnar både trivseln och kvaliteten i skolan.  När lärare och elever uppmuntras att använda sin fantasi skapas kreativa lärmiljöer. En så enkel sak som att arbeta mer praktiskt och att regelbundet möblera om i klassrummet kan få stor inverkan på motivationen, säger Sara Bruun. 

Reggio Emilia Institutet driver inte några egna förskolor eller grundskolor i Sverige men erbjuder kurser och material både till kommuner och enskilda lärare. I utbudet finns allt från öppna föreläsningar och workshops i Sverige och seminarier i Italien till tre längre fördjupade utbildningar.

– Förra året skräddarsydde vi utbildningar i ett sextiotal kommuner och så har det varit under en längre tid. Nu växer intresset för våra kurser även bland grundskolepedagoger, vilket ger oss möjlighet att låta fler förskole­barn fortsätta sin lärandeprocess på ett kreativt och meningsfullt sätt även efter att de fyllt 6 år, säger Greger Rösnes, VD för Reggio Emilia Sverige. 

Presenteras av:

Reggio Emilia Institutet erbjuder utbildningar både i Sverige och i Italien och programmen är öppna för alla. Under 2017 deltog cirka 15 000 personer i institutets olika kurser. Reggio Emilia Institutet har även en förlagsverksamhet som ger ut böcker, rapporter och filmer med a till filosofin.

Läs mer på