Region Jämtland Härjedalen är en enda stor möjlighet

Sedan 2015 har Region Jämtland Härjedalen arbetat strategiskt med etableringsfrågor. Här finns en proaktiv offentlighet som har företagandet i fokus och regionen har alla faktorer på plats för att välkomna nya aktörer.

Martina Lundholm, områdeschef på näringslivsavdelningen för Region Jämtland Härjedalen, betonar att det är viktigt att få kommunerna i regionen att driva frågan framåt.

– Om någon vill etablera sig behöver det mesta redan finnas på plats, oavsett om det gäller att ha planlagd mark att tillgå, att erbjuda bra fastigheter eller att lyfta andra fördelar vi har. Detta är något vi har haft på dagordningen länge och hela regionen är på tå – tack vare detta har vi lyckats med flera värdefulla etableringar de senaste åren och vi står i begrepp att välkomna ännu fler.

God kompetensförsörjning
Även från myndighetshåll uppmärksammas regionen som en bra plats för etablering. Några exempel är Försäkringskassans servicecenter, Tillväxtverket och Statens Folkhälsoinstitut.

– Regionen har en mycket god kompetensförsörjning, vilket gör oss till ett bra område för olika aktörer att etablera sig. Vår största utmaning ligger inom logistiken, men där jobbar vi stenhårt för att även i fortsättningen erbjuda alla tänkbara färd- och transportsätt på ett hållbart vis. Målet är att bli en fossilbränslefri region till 2030.

Revidering av utvecklingsstrategin
För närvarande gör Region Jämtland Härjedalen en stor satsning genom att göra en revidering av sin regionala utvecklingsstrategi. Arbetet sker genom en process som kallas EDP, Entrepreneurial Discovery Process, vilket innebär att förändringarna sker nerifrån och upp med syftet att i slutändan öka strategins genomförandekapacitet.

– Istället för att driva igenom förändringar från myndighetshåll, så har vi istället frågat länets aktörer vad vi bör satsa på för att utvecklas på ett hållbart sätt. Vi har samtidigt även frågat samt kartlagt vilken roll de har i det kommande utvecklingsarbetet. Detta för att andra offentliga aktörer, organisationer, företag och medborgare ska känna delaktighet och inflytande i vårt tillväxtarbete. Det är ett nytt angreppssätt för oss och vi har fått väldigt positiv feedback.

Vill komma närmare naturen
Människor söker sig hit för att de vill ha en förändring i sitt liv och komma närmare naturen. Martina berättar att många är trötta på stressen, men att de ändå vill ha kvar sina högkvalificerade jobb – här är därför regionen snabb på att erbjuda intressanta alternativ.

– Förutom att det redan finns en uppsjö spännande arbetsmöjligheter har det också uppstått flera co-working-spaces och fler lär det bli. Att flytta hit är ingen kompromiss, det är en möjlighet!

Att det finns ett stort intresse för att leva och bo i Region Jämtland Härjedalen är dock ingen nyhet. Då regionen var värd för två stycken VM inom perioden av två veckor tog man dock fasta på detta intresse och skapade webbsajten https://tasteget.nu/.

– Här hittar man allt man behöver för att göra en förändring på riktigt, så det är bara att packa flyttkartongerna och se sig om efter rätt hus.

Presenteras av:

 Vår region består av 8 kommuner och har ca 127 000 innevånare

Jämtland Härjedalen utgör 12 % av Sveriges yta

Du kan byta 2:an på Kungsholmen mot en gård och med egen skog i vår region

I Jämtland Härjedalen finns 45.000 renar, 65.000 älgar och 1.000 björnar

2019 fick Östersund priset årets stadskärna i Sverige

Klövsjö – utsedd till Sveriges vackraste by med en historisk och fängslande miljö

2019 bestämdes att det Samiska Parlamentet ska etableras i Östersund

2,75 miljoner skiddagar under vintertid

Sveriges äldsta och mest välbesöka regionala företagargala med nära 1.600 gäster genomförs årligen

Skogen täcker 64% av regionens yta och det finns 14.000 skogsägare i regionen

I Jämtland Härjedalen trängs vi inte, vi är 3 personer per km2

Vill du veta mer?
Besök oss på regionjh.se/regionalutveckling eller businessregionjamtlandharjedalen.se
Eller kontakta oss via naringsliv@regionjh.se eller hej@tasteget.nu