Kronoberg banar väg för det nya bylivet

Kronobergs län vill utmana dagens fokus på storstäder i samhällsutvecklingen och i stället flytta fokus mot byn. Hur kan fler lockas till landsbygderna eller välja att stanna kvar? Projektet BY2030 ska stärka bilden av det moderna bylivet där förutsättningarna finns för flera hållbara livssituationer.

Trots många attraktiva arbetstillfällen, hög innovations- och digitalisteringsgrad och rikt kulturliv är boendeattraktiviteten låg i Kronoberg. Genom att utforska morgondagens hållbara boende och livsmiljöer vill man stärka bilden av Kronoberg som landsbygdsmiljö med levande byar runt om i länet.

– Kan man hitta en livsmiljö där man kan ha flera saker på en och samma plats, som jobb, bostad, vacker natur och möjlighet att ägna sig åt sina intressen finns bra förutsättningar för en hållbar livssituation, säger Eva Haraldsson, projektledare för BY2030 på Region Kronoberg.

Sveriges befolkning beräknas öka med runt en miljon människor de närmaste tio åren. Med rådande bostadsbrist finns det många fördelar med att invånarna sprids ut över hela Sverige, kompetensförsörjningen stärks och byarna och bylivet utvecklas.

– I de stora samhällsutmaningarnas tid behöver vi tänka nytt och vända på perspektiv. Under pandemin har många återupptäckt fördelen med att bo i mindre orter där naturen och bylivet finns nära. BY2030 sätter fokus på den aktuella frågan att bredda mångfalden av goda livsmiljöer för ett framtida hållbart Sverige. Projektet kan komma att inspirera många aktörer i hela landet, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket.

BY2030 kommer bland annat resultera i en vandringsutställning som bjuder in besökare från när och fjärran till stationssamhällen, centralorter och mindre byar där de får ta del av hållbara livsmiljöer, där exempelvis gamla byggnader eller samhällen har fått nytt liv som företagsbyar, bostäder och mötesplatser.

BY2030 är en samhällsutvecklingsmässa där Region Kronoberg, Smart Housing Småland och länets åtta kommuner går samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen och forskning för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten runt om i Kronbergs län.

Läs mer här!