Högspecialiserad vård uppbyggd
kring team och forskning

Med en uppbyggd teamorganisation bedriver Hematologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping högspecialiserad vård för de som har sjukdomar i det blodbildande systemet. Vård baserad på forskning, som i samarbete med andra hematologienheter nationellt och internationellt gett mycket goda resultat.

På Hematologen i Linköping behandlas patienter som har tumörsjukdomar i blod, benmärg eller lymfkörtlar, men också olika blodbristsjukdomar. Här utförs också stamcellstransplantationsvård.

– Våra patienter är ofta mycket svårt sjuka och behandlas nästan alltid över en längre tid. För att säkerställa att vi kan erbjuda den bästa vården genom hela sjukdomsprocessen jobbar vi i en teamorganisation. Förutom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ingår även dietist, kurator och fysioterapeut. Samtlig expertis är viktig för en lyckad behandling och för att säkerställa att patienten mår så bra som möjligt trots sin väldigt tuffa behandling, säger Annika Gunnarsson, vårdenhetschef.

Hematologi är ett mycket specialiserat område och får inte så stort utrymme i grundutbildningen till sjuksköterska. Därför utbildas också medarbetarna kontinuerligt på kliniken.

– Vi är en mycket specialiserad enhet inom ett område där forskning, dels på kliniken, dels inom Sverige och internationellt, leder till många nya behandlingar. Utbildning är viktigt för oss och varje vecka finns intern utbildningstid för att ge medarbetarna ökad kunskap. Detta gör att man kan söka sig till oss, även om man inte har hematologisk förkunskap. I arbetet tillsammans med teamet och hur organisationen är uppbyggd finns det väldigt bra möjlighet till utveckling i yrket. Allt detta tillsammans tror jag har en stor inverkan på det goda resultat vi ser i vår vård.

 

 

 

 

Hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping bedriver högspecialiserad hematologisk vård. Vi är remissinstans för Region Östergötland, Jönköping och Kalmar och är ett av sex centra i Sverige som utför autolog och allogen stamcellstransplantation.

Vill du veta mer eller jobba hos oss? Kontakta Annika Gunnarsson, vårdenhetschef: annika.gunnarsson@regionostergotland.se