Hållbarhet på riktigt och i alla led

Västerbotten har mycket spännande att erbjuda med alltifrån härliga hotell till hundspann och månskensturer som lockar turister. Men även ett fantastiskt erbjudande kan gå tillspillo om gästerna inte hittar dit. Kvalitetssäkringen Västerbotten Experience uppmuntrar företag och destinationsbolag till att växa i samverkan.

– Vi bygger hållbarhet i alla led – ekonomiskt, socialt och miljömässigt, säger Annika Sandström, regionturismchef på Region Västerbotten.

Att satsa på hållbarhet i besöksnäringen har länge varit en ambition för Region Västerbotten Turism (RVT), men tillvägagångssättet var oklart fram till 2015. Då började RVT vidareutveckla och översätta en metod med kriterier för hållbar besöksnäring framtagen av FN-instiftade Global Sustainable Tourism Council (GSTC). RVT adderade sitt lokala perspektiv gällande produktutveckling, kvalitet och värdskap för att landa i kvalitetssäkringen Västerbotten Experience.

– Vi har fått feedback från internationella researrangörer om att gästerna tycker att det är svårt att boka upplevelser; vissa finns inte ens att boka på internet. Med Västerbotten Experience vill vi göra det enklare att erbjuda sammansatta upplevelser. Det ökar både tillgängligheten och köpbarheten, säger Annika Sandström, regionturismchef på RVT.

En extra skjuts framåt
Arbetet har finansierats med EU:s regionala fonder som gett den hållbara utvecklingen en extra skjuts framåt. Alla företag och destinationsbolag som ansluter sig genomgår en kvalitetssäkring som kan bidra till att göra dem mer köpbara. Dessutom får de även ta del av RVT:s kunskapshöjande insatser.

– Det har fallit väl ut; det måste vi säga med tanke på att närmare 100 företag har genomgått eller är i processen mot kvalificeringen, säger Annika Sandström.

Värna och vårda natur och kultur
För att kvalificeras som Västerbotten Experience måste platserna utvecklas med omtanke om hållbarhet – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det handlar om att värna och vårda natur och kultur genom att bland annat laga mat på lokala råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom ska platserna vara relativt enkla att nå samt karaktäriseras av Västerbottens livsstil och gästvänlighet.

Annika Sandström förklarar att en plats som är attraktiv att besöka har ett utbud av varor och tjänster som skapar trivsel för Västerbottens invånare. Hållbarhetsarbetet och den utvecklade GSTC-modellen är nu en del av RVT:s kärnverksamhet. Syftet är helt enkelt att göra Västerbotten till en ännu bättre plats att leva och verka i.

– För att Västerbotten på ett långsiktigt hållbart sätt ska nå sin fulla potential behövs det strategiskt fokus och den konstruktiva samverkan RVT:s arbetsmetod erbjuder såväl turismföretag och destinationsbolag som kommuner. Nu ser vi fram emot att inspirera ännu fler att hoppa på tåget, avslutar Annika Sandström.

Presenteras av: 

Region Västerbotten turism är länets regionala turismorganisation och en del av Region Västerbotten. Vårt uppdrag är att verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Västerbottens län. Vi arbetar strategiskt med frågor där skillnaden mellan besöksnäring och samhälle suddas ut. Västerbottens attraktionskraft bygger på våra gemensamma tillgångar i natur och kultur. De förädlas till produkter av Västerbottningar som inte bara är turismentreprenörer utan även invånare. Besöksnäring handlar om attraktion. Att attrahera inte bara besökare utan även ny befolkning, nya företag och investeringar. Dessutom gör en levande, attraktiv plats att fler väljer att stanna kvar och utveckla platsen de bor på.

Läs mer här