Hållbarhet på riktigt och i alla led

Västerbotten har mycket spännande att erbjuda med alltifrån härliga hotell till hundspann och månskensturer som lockar turister. Kvalitetssäkringen Västerbotten Experience uppmuntrar företag och destinationsbolag till att växa i samverkan.
– Vi bygger hållbarhet i alla led – ekonomiskt, socialt och miljömässigt, säger Annika Sandström, regionturismchef på Region Västerbotten.

2015 började Region Västerbotten Turism (RVT) vidareutveckla och översätta en metod med kriterier för hållbar besöksnäring framtagen av FN-instiftade Global Sustainable Tourism Council (GSTC). RVT adderade sitt lokala perspektiv gällande produktutveckling, kvalitet och värdskap för att landa i kvalitetssäkringen Västerbotten Experience.
– Med Västerbotten Experience vill vi göra det enklare att erbjuda sammansatta upplevelser. Det ökar både tillgängligheten och köpbarheten, säger Annika Sandström, regionturismchef på RVT.

Foto: Johan Eriksson

En extra skjuts framåt
Arbetet har finansierats med EU:s regionala fonder. Alla företag och destinationsbolag som ansluter sig genomgår en kvalitetssäkring som kan bidra till att göra dem mer köpbara. Dessutom får de ta del av RVT:s kunskapshöjande insatser.
– Närmare 100 företag har redan genomgått eller är i processen mot kvalificeringen, säger Annika Sandström.

Värna och vårda natur och kultur
Hållbarhetsarbetet och den utvecklade GSTC-modellen är nu en del av RVT:s kärnverksamhet. För att kvalificeras som Västerbotten Experience måste platserna utvecklas med omtanke om hållbarhet – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Dessutom ska platserna vara relativt enkla att nå samt karaktäriseras av Västerbottens livsstil och gästvänlighet.
– För att Västerbotten på ett hållbart sätt ska nå sin fulla potential behövs det strategiskt fokus och den konstruktiva samverkan RVTs arbetsmetod erbjuder. Nu ser vi fram emot att inspirera ännu fler att hoppa på tåget, avslutar Annika Sandström.

 

 

 

Presenteras av: Region Västerbotten


Region Västerbotten turism är länets regionala turismorganisation och en del av Region Västerbotten. Vårt uppdrag är att verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen i Västerbottens län. Vi arbetar strategiskt med frågor där skillnaden mellan besöksnäring och samhälle suddas ut. Västerbottens attraktionskraft bygger på våra gemensamma tillgångar i natur och kultur, som förädlas till produkter av Västerbottningar som inte bara är turismentreprenörer utan även invånare.

Läs mer på: www.regionvasterbotten.se/turism