Genom att köpa in begagnade kontorsmöbler och återanvända befintligt möbelbestånd till sitt nya kontor kunde Vision göra en koldioxidbesparing på cirka 53,6 ton. Fotograf: Jason Strong

Återbruk högst upp på agendan
när kontoren görs om

Kommuner, företag och myndigheter måste nu anpassa sina arbetsplatser efter nya förutsättningar som utkristalliserat sig under pandemin – och då spelar kontorsinredningen en viktig roll. Rekomo uppmanar alla som står inför ett omtag att tänka andra hand i första hand.

I dag köps det nytillverkade kontorsmöbler för nära sex miljarder kronor i Sverige varje år. Dessa används i ungefär fem år innan de vanligtvis slängs. Detta vill företaget Rekomo som köper, säljer och hyr ut begagnade kontorsmöbler ändra på.

– Det behöver inte vara dyrt att satsa på både kvalitet och hållbarhet när en tar omtag kring kontoret efter covid-19. Att använda sig av våra tjänster när kontoret ska göras om innebär en stor kostnadsbesparing och en enorm miljöbesparing, säger Therese Kockum, marknads- och kommunikationsansvarig på Rekomo.

Vissa företag och organisationer vill minska sina lokalytor när fler jobbar hemifrån och därmed göra kostnadsbesparingar. Andra ser stora lokaler som en möjlighet att sprida ut medarbetare som måste vara på plats. Oavsett inställning vill Rekomo agera stöttepelare.

Rekomo kan hjälpa till med allt från planering av kontorets utformning, transport och montering av ”nya” kvalitetsmöbler samt inköp och upphämtning av de gamla.

– Troligtvis kommer vissa av de befintliga kontorsmöblerna behöva bytas ut till möbler som är bättre anpassade till det arbete som man vill utföra på kontoret framöver. De möbler som finns på kontoret men som inte kan återanvändas i nya format kan säljas till oss. Vi tar hand om all logistik och kan hjälpa till med planering för att uppdatera kontoret, berättar Sebastian God, vd på Rekomo Stockholm.

Sebastian God, vd Rekomo Stockholm och Therese Kockum, marknads- och kommunikationsansvarig.

Han och Therese Kockum lyfter att det kan vara svårt att veta vilka beslut som ska tas kring kontoret när framtiden är oviss. För att möta detta har Rekomo flera upplägg för uthyrning av återbrukade kvalitetsmöbler.

– Genom att hyra kontorsinredning kan företaget fortsatt vara flexibelt och enkelt byta ut möbler när nya behov uppstår. För ett fullfjädrat kontor för 100 personer kostar det bara från 200 kronor i månaden per anställd, och kunden kan välja att hyra i en månad eller flera år, säger Sebastian God.

Rekomo har den senaste tiden sett en explosionsartad ökning i medvetenhet bland kommuner, företag och myndigheter. Återbruk och långsiktigt tänkande faller sig mer naturligt – det är inte längre självklart att köpa nytt när kontoret behöver nya möbler.

– Fler och fler har hållbarhet som incitament för att ta hjälp av oss, och det är fantastiskt glädjande. Samtidigt är kunderna också kostnadsmedvetna och ser den stora besparingen i att kunna fokusera på kärnverksamheten medan vi tar hand om möblerna. Det finns många vinster med att tänka andra hand i första hand, konstaterar Sebastian God.

Fakta om Rekomo
Rekomo säljer, köper och hyr ut begagnade kontorsmöbler till kontor i hela landet. Företaget kan hjälpa till med planering av ny kontorsmiljö, leverans och montering av möbler, värdering och inköp av gamla möbler, och all logistik runt omkring. Rekomo har erbjudit återvunna och prisvärda kontorsmöbler sedan 1992.

Läs mer på www.rekomo.se