Remeo vill förbättra vården för patienter med långvarig kritisk sjukdom

Intensivvårdsrehabilitering utanför traditionell sjukhusmiljö är ett koncept många inte trodde var möjligt innan Remeo startades 2013. Sedan dess har kliniken vuxit och utvecklat en högkvalificerad vård och rehabilitering som tar emot patienter med långvarig kritisk sjukdom (LKS) från hela landet.

Patienterna som kommer till Remeo har ofta vårdats en längre tid på en intensivvårdsavdelning eller intermediärvårdsavdelning, men kommit ur det mest akuta skedet.

– Komplikationer kan uppstå efter nästan vilken diagnos som helst och leda till LKS. Våra patienter har tillbringat en längre tid på sjukhus, ofta veckor eller månader, och behöver rehabilitering för att klara så grundläggande saker som att andas, hosta, prata, svälja och sitta upp, säger Anna Cedborg, överläkare och verksamhetschef. Både hon och Eva Sundman, överläkare och medicinsk direktör, har själva jobbat med intensivvård på universitetssjukhus under många år och vet hur det är när patienten befinner sig i ett akut skede.

– Men under återhämtningsfasen behövs andra tillvägagångssätt, säger Eva, och det tar tid att komma tillbaka till livet. Det multidisciplinära medarbetarteamet gör en individuell vård- och rehabiliteringsplan för varje patient. Alla bidrar med sina specifika kunskaper och erfarenheter för att patienten ska få en trygg och säker vård och rehabilitering och avancerad medicinteknisk utrustning är central.

Miljön är också viktig för tillfrisknandet. Remeo är beläget i natursköna Sköndal, strax söder om Stockholm, och lokalerna utformade för en harmonisk upplevelse. Men det viktigaste för patienterna är ändå det djupa engagemang och den stora erfarenheten av just LKS som Remeos medarbetare har. Det är viktigt att se helheten och ge patienten hopp, säger Elaheh Nademi, sjuksköterska på Remeo sedan 2018.

– Vårt team har byggt upp en enorm kunskap om LKS och vi tar även uppdraget att förmedla kunskapen vidare på stort allvar, säger Eva som är ansvarig för Remeos forskning, utveckling och utbildning. Vi har i vår startat en högskolekurs för sjuksköterskor tillsammans med Karolinska Institutet, där vi lär ut vård och rehabilitering av patienter med LKS.

Remeos forskning syftar till att förbättra vården för patienter med LKS genom ökad förståelse av sjukdomsförlopp och effektiva behandlingsmetoder.

– Vi vill fortsätta att utveckla konceptet och sprida kunskap om LKS. De långa och komplicerade vårdförloppen är mycket resurskrävande. Vi vill göra vården ännu bättre, för att patienterna förtjänar det, men effektivare metoder är också en förutsättning för att resurserna ska räcka till i framtidens sjukvård, säger Anna.

– Under covidpandemin märkte vi hur allt fler i samhället fick upp ögonen för hur man mår efter en längre tids allvarlig sjukdom. Vi hoppas att fler också förstår hur viktigt det är för patienterna, och för hela hälsoekonomin, att patienter med LKS får rätt vård i rätt tid, säger Anna.

Remeos unika koncept är en nyckel för att framtidens vård ska fungera effektivt och kliniken står redo att öppna ännu fler vårdplatser för att möta behovet.

• Verksamhet: Intensivvårdsrehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom (LKS), ofta i behov av avancerad andningsvård med urträning ur ventilator och trakealkanyl
• Grundades 2013
• 14 vårdplatser i dagsläget
• Ca 130 medarbetare
• Ligger i Sköndal i södra Stockholm