Plagiatkontroll hjälper eleverna att göra rätt

En tillförlitlig plagiatkontroll hjälper elever att lära sig studiemetoderna som fungerar genom hela utbildningstiden. Detta menar Jonas Lundqvist, CTO på RepresentEdTech, som representerar internationellt erkända Turnitins tjänster inom akademisk integritet på den skandinaviska marknaden.

Akademisk integritet och plagiatkontroll är grundstenar för att upprätthålla förtroendet för betygsystemet – men också för att lära eleverna att göra rätt från början. RepresentEdTech arbetar med just dessa frågor och företräder världsledande företag inom utbildningsteknologin. Ett av dessa företag är Turnitin, som erbjuder ett brett spektrum av tjänster som rör allt från likvärdig rättning till värdering av nyhetskällor.

– Turnitin har inga egna fötter på marknaden i Skandinavien, men genom oss kan även lärosäten i Sverige, Norge och Danmark få ta del av deras tjänster, säger Jonas Lundqvist, CTO och medgrundare av RepresentEdTech.

SimCheck och Similarity är två exempel på tjänster inom plagiatkontroll som Turnitin utvecklat, och som numera finns på den skandinaviska marknaden genom RepresentEdTech. Turnitin har ett nära samarbete med Microsoft och produkterna är därför inbyggda i plattformen Teams.

– Det behövs inga krångliga plugins och mellanlager som kostar extra. Det är en enorm fördel som gör de här tjänsterna väldigt användarvänliga, säger Jonas Lundqvist.

SimCheck, som är den lite enklare varianten, lagrar skolspecifika arkiv. Som exempel kan en kommun eller en privat skolkoncern samla alla sina skolors examinationer i en egen databas. Similarity tar den funktionen steget längre och samlar 1,3 miljarder inlämnade texter från lärosäten i hela världen och gör dessa sökbara i plagiatkontrollen.

Turnitins plagiatkontroller används i dag både fristående och integrerat med lärplattformar som Brightspace, Canvas, ItsLearning och Teams av cirka 15 000 akademiska institutioner i 140 länder. Att kunna jämföra examinationer mot ett så gediget källmaterial innebär att resultatet får en hög tillförlitlighet. Dessutom ändras inte dokumentformatet under kontrollen, utan läraren kan enkelt se i originaltexten var det finns oklarheter vilket gör processen smidigare.

– Jag har jobbat med plagiatproblematik i 20 år, och sett tydligt att gymnasieelever som inte får sina felaktiga metoder korrigerade tar med sig dessa till universiteten. Och där är konsekvenserna av att plagiera mycket större, säger Jonas Lundqvist och fortsätter:

– För oss och för Turnitin handlar inte plagiatkontroll om att sätta dit de som studerar. Det handlar om lärprocessen och att eleven behöver förstå hur man ska göra rätt för att inte göra fel, helt enkelt. Att Turnitin visar rapporten för eleven är en stor hjälp i den processen.

Presenteras av:
RepresentEdtech

RepresentEdtech representerar Turnitins produkter i Skandinavien. Kontakta oss gärna för att se hur dessa kan ta ert nuvarande arbete med att förebygga och upptäcka plagiat i undervisningen till nästa nivå.

E-post: info@representedtech.com
www.representedtech.se

I Finland kontaktar man asiakaspalvelu@ilonait.fi