Anders Logg, vd på ReSpace.

Digitala tvillingar effektiviserar driften av fastigheter och industriprocesser

Genom att skapa digitala tvillingar kan företag ta kontroll över sin data. Detta leder till effektivare processer och beslut - och därmed större intäkter.
– Vi erbjuder nyckelfärdiga digitala tvillingar för såväl smarta fastigheter som smarta fabriker, säger Anders Logg, vd på ReSpace.

Med sensorer som mäter verkliga förhållanden och kontinuerligt skickar data till ett simuleringsprogram skapas en digital version av en produkt eller process, en digital tvilling.

Konceptet har funnits länge, men gör nu sitt intåg på allvar på fastighetsmarknaden.

– Den digitala tvillingen är själva grunden, den centrala informationsbäraren, för att skapa smarta fastigheter eller fabriker, säger Anders Logg. 

Effektiv drift av smarta fastigheter
ReSpace lösning ReSpace Twin skapar automatiskt en digital tvilling av en fastighet baserad på kundens digitala data, och smälter samman 3D-data och sensordata till en Augmented Reality-upplevelse, som strömmas från ReSpace molntjänst till kundens smartphone. 

– Här kan kunden på ett enkelt och handfast sätt interagera med sin data på plats i 3D. Vår digitala tvilling möjliggör också för kunden att berika sin data med ny information och smidigt dela denna information med andra användare, säger Anders Logg.

Nu kan man mer överskådligt se hur fastigheten mår gällande parametrar som temperatur, luftkvalitet, ventilation och nyttjandegrad. Det reducerar kostnaderna för övervakning och drift.

Digitala tvillingar för smarta industriprocesser
ReSpace Twin kan också användas inom mer avancerade segment, som industri- och logistikanläggningar.

– Med hjälp av en handhållen digital tvilling kan man på ett enkelt sätt övervaka, planera och optimera avancerade industriprocesser, säger Anders Logg.
Genom att den digitala tvillingen görs tillgänglig för alla medarbetare i en vanlig smartphone öppnas helt nya möjligheter för insamling och delning av data.

– ReSpace har sitt ursprung i ledande forskning inom beräkningsmatematik, geometri, dataanalys, och maskininlärning och har en mycket stark teknisk position och kompetens. Vi kan skapa ett stort mervärde åt våra kunder, avslutar Anders Logg.

ReSpace grundades 2018 och bygger på forskning inom digitala tvillingar på Chalmers och Umeå universitet. 

För en presentation av vår verksamhet och tidigare projekt, se: www.respace.ai.

Kontakta oss på: info@respace.ai.