Patrik Rosén, vd Restate.

Bred expertis, hög närvaro och personlig rådgivning med Restate 

Restate är en marknadsledande fastighetsrådgivare vars affärsområden omfattar ombildningar, nyproduktion och transaktioner – vilket ger dem marknadens bredaste kompetens inom konsultation kring bostadsrätter.

Restates medarbetare har över 30 års erfarenhet inom bostadsrättsbranschen och i den nuvarande konstellationen av experter har bolaget verkat de senaste tio åren. Bland de anställda finns analytiker, intygsgivare, lantmätare, mäklare, jurister och ekonomer, vilket bidrar till en bred kompetens inom företaget. 

– Det som gör oss framgångsrika är att vi har helheten. Många gör transaktionsbiten, ombildningarna eller nyproduktion, men inte så många har helhetslösningen och tillgängligheten, säger Christine Hallberg, chef för nyproduktion på Restate. 

Nyproduktion av bostadsrätter
Bland kunderna inom nyproduktion finns både stora och små bostadsutvecklare. Restate stöttar och hjälper till med framtagandet av stadgar, avtal och ekonomiska kalkyler och finns till hands vid frågor kring själva bostadsrättsbildandet. 

– Utmaningen hos oss är att få till en bra kalkyl som ligger rätt i marknaden. Vår kund vill ha en produkt som säljer, med en ritning som ser tilltalande ut. Vårt mål är att skapa en långsiktigt bra bostadsrättsförening med god ekonomi och prisnivå som gör att slutkunden vill köpa, säger Christine. 

Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter ökar runtom i landet
Restate finns i hela Sverige och är med vid en tredjedel av alla ombildningar i landet. Genom att agera rådgivare för bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare bistår de med alla tänkbara ärenden som kan ske vid en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.  

– Vi tar hand om hela processen och stöttar från start tills dess att föreningen köper fastigheten. Det har varit mycket fokus på Stockholm de senaste åren men nu ser vi hur ombildningarna börjar öka runtom i landet, säger Patrik Rosén, vd Restate. 

Rådgivning vid köp och försäljningar av kommersiella fastigheter
Restate arbetar även med fastighetstransaktioner över hela Sverige och inom alla fastighetssegment. Fokus ligger på affärer upp till 300-400 miljoner.  

– Vi är behjälpliga oavsett volym och typ av fastighet. Kunden ska alltid känna att de får den hjälp de behöver. Genom att vara personliga och närvarande i vår rådgivning ser vi till att genomföra en så bra transaktion som möjligt, avslutar Anna Olsson som är chef för transaktioner på Restate.

Restate är marknadsledande i Sverige vad gäller ombildning och nyproduktion och arbetar över hela landet. Bolaget har 22 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm och Malmö. 

Läs mer på www.restate.se