Testosteronbrist feltolkas ofta som depression

Orkeslöshet, viktförändring, sömnsvårigheter och erektionsproblem – samtliga symtom stämmer ofta in i diagnosen depression. Men det kan också vara testosteronbrist.

Idag uppskattas mellan 100 000 och 200 000 svenska män ha testosteronbrist, av dessa får knappt 10 procent rätt behandling. I vården tolkas symtomen ofta som depression, diabetes typ 2 eller hjärt-kärlsjukdom.

- Vi vet att det rör sig om ett stort mörkertal när det gäller testosteronbrist. Att inte söka för sina besvär tillhör symtombilden där energi och håglöshet är vanligt. Men det är viktigt att få hjälp i tid eftersom obehandlad testosteronbrist kan leda till diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom, säger Roland Frösing, medicinsk ledningsansvarig läkare på Rewell.

Pär Svensson, vice vd på Rewell, håller med och menar att även ökad mortalitet (för tidig död) är en allvarlig riskfaktor.

– Det finns en tydlig korrelation mellan depression och obehandlad testosteronbrist. Det kan i förlängningen bidra till för tidig död för de män som inte får rätt behandling. Här skulle jag önska att alla läkare som gör utredningar på män med utmattning och depression först utesluter testosteronbrist, säger Pär Svensson.

Men det kan ta lång tid att få hjälp via traditionell vård och det kan vara krångligt att på egen hand driva sitt fall hela vägen via specialistremittering till en endokrinolog.

- Här har Rewell utvecklat en teknisk plattform som knyter ihop fysisk undersökning och blodprov med ett digitalt läkarbesök. Det räcker inte med ett blodprov. Vi är noga med hur vi sätter diagnos och det krävs två fastande blodprover som visar låga testosteronvärden samt analys av ett 20-tal andra parametrar. Detta sammanvägs med den symtombild som beskrivs innan specialistläkare kan bedöma om det rör sig om testosteronbrist och sätta in behandling, säger Roland Frösing.

Handlar inte om manligt klimakterium
Många tror att testosteronbrist och symtomen kring sömnbesvär, håglöshet, bukfetma och erektionsproblem är direkt jämförbart med det kvinnliga klimakteriet med sviktande östrogen, torra slemhinnor, vallningar, viktuppgång och sömnsvårigheter men det vill Roland Frösing avfärda:

- Nej, testosteronbrist kan även drabba män i yngre åldrar. Orsakerna till att testosteronet sjunker är inte direkt kopplat till ålder utan kan handla om genetik, kraftig övervikt, att testiklarna är skadade eller opererade, cellgiftbehandling för tumörer och medicinering för andra sjukdomar.

Fakta om Rewell
Rewell grundades 2018 och är Sveriges största privata vårdgivare inom testosteronbrist (hypogonadism). Genom en kombinerad fysisk och digital vårdtjänst kan män över hela Sverige som tror sig lida av testosteronbrist få hjälp. Mer info: www.rewell.se

Vad kostar det?
Ett enkelt testosterontest kostar 389 kr och en komplett testosteronbristutredning 2 895 kr, Rewell erbjuder även behandling med månadsabonemang. Kostnader för läkemedel tillkommer men ingår i högkostnadsskyddet.