Företrädesemission finansierar RhoVacs vidare utveckling av unikt cancerläkemedel

I juni 2019 genomför RhoVac en fullt garanterad företrädesemission, villkorat att extra årsstämman godkänner förslaget. Syftet är att under tre år finansiera bolagets verksamhet, inklusive en större klinisk studie på prostatacancer­patienter samt en mindre explorativ kombinationsstudie inom annan metastaserande cancerdiagnoser.

Utveckling av ett immunterapeutiskt läkemedel, som förhindrar eller begränsar bildandet av metastaser (dottertumörer) vid cancer, är RhoVacs fokus. Bolagets huvudkontor finns på Medicon Village i Lund och forskningen bedrivs sedan 2007 av forskare i världsklass vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark.

Finansierar IIb-studie
RhoVacs läkemedelskandidat, RV001, har genomgått preklinisk fas och klinisk fas I/II med mycket positiva resultat. En aspekt som särskiljer RhoVacs läkemedelskandidat från andra på marknaden är att RV001 riktas mot metastaser, oavsett cancerindikation. Det är ett intressant koncept då RV001 motverkar metastaser, som annars kan sätta sig i vitala organ.

– Om metastaser väl fått fäste är prognosen betydligt sämre för patienten. Det är därför detta är så viktigt, säger Anders Månsson nybliven vVD och affärsutvecklingschef på RhoVac.

Genom den villkorade företrädesemissionen tillförs RhoVac resurser för att bl a starta en klinisk fas IIb studie i prostatacancer i egen regi.

– Emissionen innebär att vi får full kostnadstäckning under de närmaste tre åren, som fas IIb projektet beräknas ta, inklusive ett års uppföljning. Det ger oss utrymme att förhandla med en licens­tagare eller förvärvare av projektet eller bolaget, utan att ha ryggen mot väggen finansieringsmässigt, säger Anders Månsson.

Immunterapi mot en specifik funktionalitet hos den metastaserande cancercellen
Även om det har gjorts framsteg inom cancerbehandling finns ett stort behov av ytterligare förbättringar. Prostatacancer kan till exempel, om den behandlas i tid, botas genom att kirurgiskt avlägsna prostatakörteln.

– Det finns dock inga garantier för att ingen spridning har skett vid operationstillfället. Under en viss tid efter behandling av modertumören kan patienten få prostatacancermetastaser, och det är i den situationen som man bör behandla före­byggande med vår läkemedelskandidat, säger Anders Månsson.”

Presenteras av:

Villkorat godkännande vid extra bolagsstämma den 29 maj 2019. Aktien handlas under tickern RHOVAC.

Teckningstid: 5 – 19 juni 2019

Teckningsrelation: 1:1

Teckningskurs: 19,00 SEK per ny aktie

Emissionsvolym: 180,9 MSEK (före emissionskostnader)

Aktier före emission: 9 523 551 aktier

Antal nya aktier: Högst 9 523 551 nya aktier

Läs mer här