Backaplan blir ny attraktiv stadsdel i centrala Göteborg

Göteborg står inför en kraftig utveckling de kommande åren. I ett av de största byggprojekten ska Backaplan utvecklas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en grön, hållbar och attraktiv stadsmiljö som blir en del av Göteborgs innerstad.

Backaplan är beläget på Hisingen, cirka 2 kilometer från Göteborgs centrum.

– Det är en stor och spännande utmaning att skapa en mängd hållbara och bra bostäder för breda målgrupper i en helt ny stadsmiljö. Vi på Riksbyggen är mycket glada över att få vara med på den här resan, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg.

Projektet i Backaplan är stort. Många aktörer är inblandade. Några av dem är Riksbyggen, Balder och KF Fastigheter som har ett samägt bolag som heter Norra Backaplan Bostads AB. De ska bygga cirka 2 000 bostäder av vilka Riksbyggen svarar för cirka 650. Längs de större gatorna ska det på bottenplanet finnas butiker, kommersiella lokaler och andra verksamheter.

– Upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska variera. Det blir både hyresrätter och bostadsrätter. Det ska finnas bostäder för alla målgrupper, såsom äldre och barnfamiljer. De ska få bra kvalitet till ett hyfsat pris.

I dag är Backaplan ett stort område med utspridda fristående byggnader, bland annat industrilokaler, lagerlokaler och köplador med stora parkeringsplatser.

– När Backaplan omvandlas från ett industri- och handelsområde till en ny del av Göteborgs innerstad innebär det också en stor förändring av områdets sociala karaktär. Tryggheten i området kommer öka. Att det stöps om i en ny form är för många en efterlängtad förändring.

Med sitt strategiska läge nära älven och stadens centrum blir Backaplan ett spännande och stimulerande område att bo och arbeta i. Projektet har ett stort fokus på miljö och hållbarhet. I projektets mål ingår begränsad klimatpåverkan, frisk luft, en giftfri miljö, ett rikt växt- och djurliv, och levande sjöar och vattendrag.

– Det kommer finnas kvartersparker och ett grönt promenadstråk som går genom bebyggelsen. Området får bland annat en stadsdelspark längs Kvillebäcken.

Parkerna ökar boendemiljöns attraktivitet. Samtidigt fyller de en viktig funktion för de förskolor och skolor som ska byggas. Det ska också byggas en idrottshall och ett kulturhus.

Backaplan är en del av Vision Älvstaden som är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Målsättningen är att centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek.

– Backaplan blir navet för all kommunikation till och från de norra delarna av den blivande Älvstaden. I områdets norra del byggs bland annat en ny pendeltågsstation.

Hjalmar Brantingsplatsen kommer vara knutpunkten för kollektivtrafiken.

– Förbindelsen över älven till stadens centrum kommer utvecklas. Det blir täta buss- och spårvagnsförbindelser. Vid sidan av broarna med gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik blir det också mycket båttrafik, säger Mikael Ahlén.

Projektet startar nu, och Backaplan kommer utvecklas etappvis under 10–15 år, men ska utgöra en fungerande stadsmiljö under utbyggnadstiden.

Presenteras av: