Kooperativa hyresrätter för äldre – smart sätt att lösa kommunens vård- och omsorgsbehov

Tidigare i vår invigdes 20 nya vård- och omsorgslägenheter i den kooperativa hyresrättsföreningen Emådalens Trygga Hem i Högsby. Med det nåddes etapp två av totalt fyra med ny- och ombyggnationer som ska omvandla föreningen till ett modernt och framtidsinriktat äldreboende. Bakom står Riksbyggen som byggherre.

Med kooperativa hyresrätter får kommuner tillgång till trygghetsbostäder och vård- och omsorgsbostäder som uppfyller både kvalitet och långsiktighet utan att kostnaderna belastar den kommunala balansräkningen.

– Det är en bra lösning för kommuner som vill lösa dagens vård- och omsorgsbehov. Kommunen tillsammans med Riksbyggen bildar den kooperativa hyresrättsföreningen och hyr ut bostäderna till äldre människor i behov av vård. Kommunen, eller den kommunen vill, tar hand om omsorgen i huset och Riksbyggen tar hand om skötseln av fastigheten, förklarar Håkan Liljeblad, konceptägare och affärsutvecklare boende för äldre på Riksbyggen.

Ger boende inflytande
En av kommunerna som insett fördelarna med kooperativa hyresrätter är Högsby. 2015 startade en ny- och ombyggnation av Emådalens Trygga Hem i kommunen och tidigare i år, när etapp två av fyra nåddes i byggnationen, invigdes 20 vård- och omsorgslägenheter. Lägenheterna ska uppfylla fler värden och kvaliteter än vanliga omsorgslägenheter. Utemiljön är handikappanpassad och ska med ett promenadstråk och växthus uppmuntra till aktivitet och dialog. För de boende finns ett flertal fördelar med upplåtelseformen, menar Håkan.

– Istället för att vara en passiv hyresgäst i en traditionell förening är boende i en kooperativ förening medlemmar i föreningen och har därmed inflytande att ställa krav och påverka.

”Ett verktyg för att lösa vårdbehov”
Riksbyggen har samarbetat med ett flertal kommuner i utvecklingen av kooperativa hyresrätter sedan tidigt 90-tal och i dag finns cirka 2 500 kooperativa lägenheter i ett 30-tal kommuner runtom Sverige.

– Jag tror att allt fler kommuner inom en snar framtid märker hur upplåtelseformen kan användas som verktyg för att lösa dagens och även framtidens vårdbehov. På kort tid har vi sett ett tilltagande intresse, avslutar han.

Presenteras av: