Fotograf: Lovisa Schiller, Riksförbundet Attention.

Kunskapsbrist om NPF inom socialt arbete: ”Viktigt att vi sprider vår kunskap”

Barn och vuxna med adhd och autism är kraftigt överrepresenterade bland de som på olika sätt behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. Det är en särskilt utsatt grupp. Trots detta saknas det kunskap om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inom socialtjänsten och samhällsvården - något Riksförbundet Attention vill ändra på.

– Vi har många tillvägagångssätt för att påverka och öka medvetenheten kring NPF, allt från att driva projekt till att ha dialog med högskolor och universitet, berättar Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow, ansvariga för projekt på Ung Dialog som drivs av Riksförbundet Attention och som är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Personer med NPF är kraftigt överrepresenterade inom samhällsvård, psykiatri, missbruk, kriminalitet och i kontakt med socialtjänsten – men kunskapen kring ämnet är långt ifrån där den borde vara. Trots överrepresentationen, så är inte NPF en integrerad del i Sveriges socionomutbildningar. Attention har därför gjort en skrivelse till alla högskolor och universitet i landet om att föra in kunskap om NPF. De flesta skolorna är positivt inställda och Attention har blivit inbjudna för att föreläsa på ett flertal högskolor och universitet.

– Det är uppenbart att det både finns ett behov och efterfrågan och att NPF har en självklar plats på socionomutbildningen. Vi vet att kunskap gör skillnad och är därför glada för att kunna bistå skolorna med vår kompetens, säger Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef på Riksförbundet Attention och författare till boken NPF och socialtjänsten.

Attention gör dock mer än så. På regelbunden basis anordnar och erbjuder Attention helt egna utbildningar. I december anordnas öppna utbildningar till socialtjänsten och det finns redan idag flera webbutbildningar att genomföra baserat på ens yrkesroll.

– Vi har tagit fram skräddarsydda webbutbildningar för dig som arbetar inom socialtjänst och på HVB. Eftersom att socialarbetare och behandlingspersonal ofta har hög arbetsbelastning och ett tight schema, har vi satsat på tillgänglighet och flexibilitet, förklarar Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow.

Placerade barn och unga med NPF
Inom samhällsvården ser vi en särskild kunskapsbrist, trots att barn och unga med NPF är kraftigt överrepresenterade. Inom SiS har över 50% av de unga adhd och/eller autism. Det är en särskilt utsatt grupp, med ökad risk för våldsutsatthet, psykisk ohälsa, skolmisslyckanden och sociala problem. Det här handlar om barn som bär med sig ett tungt bagage av tidigare erfarenheter som har rätt till kärlek, trygghet och att få stöd och hjälp med deras problem. Men i stället har samhället brustit i sin omsorg.

Det menar Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow som tillsammans ansvarar för Attentions arvsfondenprojekt ”Ung Dialog”.

– ”Ung Dialog” är ett tre år långt projekt med en vision om att placerade barn och unga ska bli mer delaktiga, ha ett större inflytande och en bättre livskvalitet. Tillsammans med ungdomar med egen erfarenhet och professionella aktörer vill vi skapa bättre förutsättningar för de unga och höja kunskapen inom samhällsvården.

Medverkar på Socionomdagarna
Likt tidigare upplagor av Socionomdagarna kommer Attention medverka även i årets upplaga mellan 22-23 november. Förutom att finnas tillgängliga vid sin utställningsmonter kommer Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow att hålla föredrag om just projektet ”Ung Dialog”.

– Vi kommer prata om de placerade ungdomarnas idéer och förslag på förbättring och hur vi ska omsätta detta i praktiken. Dessutom kommer en ungdom att medverka och prata om sin egen upplevelse och vad som var av stor betydelse när hen själv var placerad, säger Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow och avslutar:

– Kunskapen om NPF måste öka rejält, från individnivå ända upp till socialtjänsten. Just därför blir det oerhört viktigt att sprida vår kompetens.

Läs mer om Riksförbundet Attention www.attention.se

Läs mer om Riksförbundet Attention här!