Roch Services säkerställer en trygg och säker trafikmiljö

När en kommun vill säkerställa att belysningsstolpar på gator, vägar och i parker står stabilt och inte riskerar att falla, behövs tillförlitlig information som visar stolpens kondition och ger en indikation om dess livslängd.

Att regelbundet se över stabiliteten på sina belysningsstolpar är en billig livförsäkring för kommunens medborgare, säger Håkan Andrén, teknisk säljare på Roch Services.

Belysningsstolpar är kanske inte det man primärt tänker på när frågor om trafiksäkerhet är på agendan, men faktum är att instabila stolpar kan medföra avsevärda skaderisker. Fallna stolpar kan utgöra en direkt trafikfara och i värsta fall resultera i olyckor. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det därmed viktigt med regelbundna kontroller för att bedöma stolparnas hållbarhet och kondition.

– Kommunerna har ansvar för att säkerställa driftsäkerheten hos stolparna. Vi rekommenderar därför att man utgår från en långsiktig underhållsplan med återkommande bedömningar av stolparnas skick. Med vår unika metod kan vi hjälpa kommuner och andra aktörer att utföra dessa kontroller på ett säkert sätt, berättar Håkan.

Sätter standarder globalt
I egenskap av Europas ledande leverantör av stabilitets- och hållfasthetsprovningar av jordförankrade stolpar har Roch Services omfattande erfarenhet av liknande arbete. Med den internationellt erkända och patenterade Roch-metoden kan Roch Services registrera mätvärden och data som ger pålitlig information om stolpars stabilitet och hållfasthet. Att därmed selektivt kunna byta ut stolpar sparar både pengar och tid för kommunen.

– Vår teknologi sätter standarder i hela världen och vi ser fram emot nya samarbetspartners här i Sverige. Under de senaste åren har vi till exempel haft ett mycket positivt samarbete med Trafikverket och vi har nu fått förnyat förtroende att testa ett stort antal belysningsstolpar varje år. Det är jätteroligt och ett bevis på att vår metod är pålitlig, erkänd och unik, säger Alrun Griepenkerl, Senior Manager och Driftchef, Roch-Services.

Kontakta Roch Services för mer information

Provningsmetoden ger information om:

- Materialfel på både stolpe och fundament
- Korrosion
- Sprickbildning
- Placering med koordinater
- Höjd
- Typ av stolpe
- Serviceluckans placering
- Eventuella skyltar på stolpen

Fundament och grundläggning testas för:

- Frostsprängning
- Erosion
- Underspolning
- Infästningsskador

Dessutom fotograferas samtliga stolpar och märks ut i en Google Earth-fil

www.roch-services.se