Stärkt motståndskraft räddar liv och bidrar till bättre riskhantering

Varje år påverkas över 200 miljoner människor av klimatrelaterade katastrofer, vilket resulterar i både stort mänskligt lidande och stora ekonomiska förluster. Utsläppen av växthusgaser måste minska för att förhindra ännu större problem, men klimatkrisen är redan här och likaså de humanitära konsekvenserna av dem. Samarbete mellan näringslivet och den humanitära sektorn för att möta dessa blir ständigt viktigare.

Antalet händelser med extremväder har fyrdubblats sedan 1970-talet och antalet människor som drabbas har ökat. När klimatet blir varmare blir det mer värmeböljor, torka, översvämningar, skogsbränder och stormar. Även i Sverige ser vi hur vädret blir mer oförutsägbart och hur extrema väderhändelser blir vanligare. Vi behöver därför arbeta både med att minska utsläppen och samtidigt anpassa våra samhällen till ett mer extremt och oförutsägbart klimat.
– För företag utgör klimatförändringar en väsentlig risk eftersom de förstärker befintliga risker och hotar att störa leveranskedjorna och minska företagens konkurrenskraft och lönsamhet. Företag som inte förstår och hanterar klimatförändringar utsätts alltmer för strategiska, finansiella, operativa och marknadsföringsmässiga risker, säger Maarten van Aalst, chef för Röda Korsets Klimatcenter, som består av klimatexperter runt om i världen.

Som världens största hjälporganisation finns Röda Korset i nästan alla världens länder och når dit ingen annan kan. Röda Korset arbetar med att stärka den lokala beredskapen, bygga motståndskraft och återhämtningsförmåga – så kallad resiliens.
– Arbetet för ökad resiliens är en nyckelfaktor kopplad till många av de globala hållbarhetsmålen i Agenda2030, för klimat och miljö men även för hälsa och jämställdhet. Partnerskap mellan den privata och humanitära sektorn inom detta område kan bygga motståndskraft för några av världens mest sårbara samhällen och samtidigt förbättra företagens riskhantering. Tillsammans kan vi bygga kapacitet att motstå eller återhämta sig snabbare från klimatextremerna, vilket gynnar alla, säger Maarten.

Presenteras av: Röda Korset

 

Röda Korset finns i 192 länder och består av 12 miljoner volontärer som varje år når 85 miljoner människor med hjälp. Vi finns på plats innan, under och efter katastrofer inträffar och integrerar även klimat- och miljöaspekter i våra insatser.

Läs mer om att samarbeta med Röda Korset för ökad resiliens på rodakorset.se eller maila foretag@redcross.se