De ser, förstår och stöttar våldsutsatta tjejer och kvinnor

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) har sedan 40 år verkat för att motverka och synliggöra mäns och killars våld mot barn, tjejer och kvinnor. Bland medlemmarna finns självständiga föreningar som tillsammans bildar ett tryggt nätverk med bred kunskap för utsatta kvinnor, tjejer och barn.

Tyvärr finns det idag en missuppfattning att kvinnojouren bara är ett skyddat boende. Roks kvinnojourer är så mycket mer. Via en kvinnojour kan tjejer och kvinnor träffa andra med liknande erfarenheter av att leva i en relation där hon utsätts våld, få samtalsstöd och stöd i en rättsprocess, hjälp med att fylla i papper till myndigheter och om det behövs även hjälp med skyddat boende. De som jobbar på jouren har alltid tystnadsplikt och kvinnan eller tjejen som vänder sig dit har rätt att vara anonym.

– Eftersom kvinnojourerna är ideella så kan vi hjälpa till med många saker som en myndighetsperson eller kommersiell aktör inte kan.  Vi ser och lyssnar på kvinnan och stöttar henne oavsett de val hon gör. Om hon har ett trauma som kräver exempelvis psykolog eller läkare så kan vi hjälpa henne att hamna rätt, om hon själv vill. Vi på Roks ger kvinnan redskap och sammanhang till att förstå sig själv och sin situation så att hon med sin egen insikt kan välja att agera, säger Jenny Westerstrand, Ordförande Roks.

Ovärderligt nätverk i lokalsamhället
Sedan 1984 har Roks byggt ett ovärderligt nätverk i lokalsamhällen runt om i Sverige.

– Många våldsutsatta kvinnor som kommer till oss känner sig ensamma och därför är det viktigt att lyfta att det hos oss bildas ett stöttande nätverk runt kvinnan. Vi har många år av kunskap och erfarenhet, vi är alltid lojala med kvinnan och dömer henne aldrig. Vi är hennes stöd när hon vill, säger Jenny Westerstrand.

Kort info om två av Roks ca. 90 jourer:

Norrtälje Kvinnojour Snäckan
www.norrtaljekvinnojour.se

Kvinnojouren Snäckan i Norrtälje har funnits i 30 år och har även en tjejjour. Snäckan har en jourtelefon som är öppen alla årets dagar mellan kl. 8–22 och tjejjouren har en chatt varje måndagskväll och nås även via mejl.

Kvinno- och tjejjourer är viktigt då vi har en annan kunskap och erfarenhet av mäns våld mot kvinnor än Socialtjänsten till exempel. Att vi förstår kvinnan och inte dömer henne är viktigt då det bidrar till att faktiskt våga söka stöd och hjälp. Hos oss finns en självhjälpsgrupp med kvinnor som hjälper varandra med tips och råd, att byta erfarenheter på det sättet är en hjälp som inte kan köpas för pengar.

Tranås kvinnojour Helga
www.kvinnojourenhelga.se

Tranås kvinnojour Helga har funnits sedan 1989 och har en öppen verksamhet centralt i Tranås och två skyddade boenden. Till våren 2022 hoppas vi kunna öppna vår tjejjour Vilda igen.

Vi är ett systerskap och hjälper de kvinnor som söker sig till oss med allt från samtalsstöd till myndighetskontakt. Vi tycker att det är viktigt med kvinno- och tjejjourer eftersom det finns många fördomar att söka hjälp via myndigheter och tröskeln är lägre att att vända sig till en kvinnojour. Vi som är aktiva i jourer gör saker tillsammans, vi tar del av Roks utbildningar och bygger upp en trygg plats både lokalt och i det stora nätverk av jourer som finns i hela Sverige.

 

Roks är en feministisk organisation som funnits sedan 1984. De organiserar kvinnojourer och tjejjourer över hela Sverige.

Följ Roks på:
www.roks.se
Facebook
Twitter @roksnytt
Instagram @rokssverige