Malbas basketklubb är en av de populära föreningarna som ingår i Rosengård fastigheters arbete med social hållbarhet. ”Det är roligt att möta olika människor och jag längtar alltid till nästa träning”, säger Muna. Fr. vä: Nuha Yasin, Mayama Adan och Muna Mohamed Abdiwahab.

Rosengård i förvandling

Just nu pågår ett spännande arbete i den grönskande stadsdelen i centrala Malmö. Det startade med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah men framför allt rör det sig om ett långsiktigt strategiskt arbete med social hållbarhet.
– Vi jobbar för våra boende, för Rosengård och för Malmö, i den ordningen, säger Sofia Wittman, bosocial samordnare på Rosengård fastigheter.

Det har blivit sommar i Malmös mest omtalade stadsdel. Överallt leker barn, och äldre par promenerar under de lummiga träden. Längs det här stråket, mellan stationen i väster och centrum i öster, kommer stadsutvecklings- projektet Culture Casbah att växa fram och göra Rosengård till en ännu mer levande, urban och grön stadsdel.

Ett innerligt och uppriktigt arbete
Sofia Wittmann är Rosengård fastigheters bosociala samordnare på heltid. I den förändringsstrategi som de tagit fram ligger stort fokus ligger på sociala relationer och goda samarbeten.
– Vi vill att våra hyresgäster ska känna stolthet över Rosengård, och då måste vi jobba innerligt och uppriktigt med bosociala frågor.
För att kunna utveckla både den bosociala hubben och den lokala förankringen jobbar de inifrån och ut. Ett av delmålen är att alla medarbetare ska känna sig delaktiga i det bosociala arbetet utifrån sin yrkesroll.
– Så når vi långsiktig förändring, säger Sofia Wittman.

Rätt samarbetspartners A och O
För att uppnå visionen om ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över behövs rätt samarbetspartners. Det rör sig om många och nära samarbeten med ideella verksamheter samt privata och offentliga aktörer. En av dessa är Finn Williams, stadsarkitekt på Malmö Stad och själv boende på Rosengård.
– Jag har den mest gröna utsikt man kan tänka sig. Husen är väldesignade, har generösa planlösningar och materialet är av högre kvalitet än i många nybyggda fastigheter, säger Finn Williams.

Som uppvuxen i Storbritannien menar han att Malmö matchar London med sin höga nivå av mångfald, energi och kreativitet. Han upplever också att Rosengård är en ungdomlig och varierande stadsdel med ett drivet föreningsliv.

Kommunicera för att utveckla ett mer inkluderande samhälle
Som porten mellan Sverige och resten av världen har Malmö en tradition av att vara en öppen stad – en plats för handel och utbyte. Här finns en attityd här av att inte ta sig själv på för stort allvar, menar Finn.
– Det ger förutsättningar att testa nya vägar, och mångfalden är kanske vår största styrka. Men vi måste bryta ner de sociala och ekonomiska barriärer som finns och utveckla ett mer inkluderande och integrerat samhälle. Ett sätt att göra det är att bredda omvärldens bild av Rosengård, säger Finn Williams.

Sofia Wittman håller med.
– Vi jobbar för våra boende, för Rosengård och för Malmö, i den ordningen. Att kommunicera utåt är en viktig del av förändringsarbetet, och där är vi på god väg. Vi tror på att kommunicera, samarbeta och bygga upp. Det enda som ska rivas är fördomar.

Läs mer på: rosengårdfastigheter.se