Så gör du din bostad grönare – och får lägre ränta på bolånet

Bostäder står för runt 10 procent av den genomsnittliga svenskens totala klimatpåverkan om man tittar på elförbrukning och uppvärmning. Bolåneaktören Stabelo erbjuder flera tjänster för att bostäders klimatavtryck ska minska – och ser till att bolånet blir billigare.

– Vi har bestämt oss för att verkligen ligga i framkant när det gäller att erbjuda gröna bolån och vara en grön aktör, säger Hampus Brodén, vd på Stabelo.

Den gröna omställningen för ett mer hållbart samhälle pågår för fullt, med starkt fokus på transporter, energiproduktion och återvinning. Mindre känt är att 40 procent av svensk energi går till uppvärmning av byggnader – vilket har stor påverkan på samhällets klimatavtryck.

Då bolån är en förutsättning för många svenskars boende har bolåneaktören Stabelo skapat tjänsten Gröna bolån, där bostadsägare med ett mer energieffektivt boende premieras.

– Har man en energideklaration som utfärdats 2014 eller senare med energiklass A eller B får man ett Grönt bolån hos oss. Det ger en ännu lägre ränta på bolånet, säger Hampus Brodén.

En helt digital bolåneprocess
En energideklaration utförs av en extern expert och resultatet registreras hos Boverket. När man sen söker bolån hos Stabelo tar bolaget in det automatiskt.

– Jag vågar påstå att vi har digitaliserat och automatiserat bolåneprocessen mer än någon annan aktör på marknaden. Finns energideklarationen hos Boverket hinner man söka ett lån via mobilen mellan två hållplatser på bussen. Vi gör hela jobbet, inklusive att kontakta din nuvarande bolåneaktör för att flytta lånet, säger Hampus.

Tilläggslån för den gröna omställningen
För att ytterligare uppmuntra till ett energieffektivt boende har Stabelo skapat tjänsten Gröna tilläggslån för att investera i åtgärder som sparar energi. Det kan handla om att tilläggsisolera bostaden, byta till treglasfönster, skaffa solceller eller installera en värmepump.

– Vi ger rabatt på den delen av ett lån som kunden använder för att investera i någon åtgärd som höjer energieffektiviteten på bostaden, säger Hampus.

Om det Gröna tilläggslånet också leder till att hela bostaden får en högre energiklass som A eller B och därmed kvalificerar sig för ett Grönt bolån, kan lånekostnaden bli ännu lägre.

Stabelo klimatkompenserar för sin bolåneportfölj
Men Stabelo har tagit sitt gröna engagemang ännu längre och försöker nu så långt det går att klimatkompensera för den del av kundernas klimatavtryck som kan kopplas till bolånet. Detta gör man genom att investera i utsläppsreducerande klimatprojekt i Asien, Europa och Sydamerika.

I Brasilien har man investerat i ett projekt för att skydda regnskog från avverkning, vilket också skyddar den biologiska mångfalden. I Indonesien har man investerat i ett projekt för förnybar vattenkraft medan man i Bulgarien har investerat i ett projekt där en pappersmassafabrik använder restprodukter som bränsle.

–  För den som vill skapa ett energieffektivt boende med ett lågt klimatavtryck finns ingen bättre partner än Stabelo. Vi tar den här frågan på största allvar och är den bästa aktören för vad man själv kan göra, avslutar Hampus Brodén.

Läs mer om Stabelo

 

Stabelo är en digital bolånetjänst som erbjuder enkla, transparenta och färdigprutade bolån. Hos Stabelo får alla samma villkor och slipper dolda avgifter eller krav på kringaffärer. Stabelo är godkända av Finansinspektionen med samma krav som storbankerna och har samarbeten med partners som Avanza och Nordnet.

Läs mer på: www.stabelo.se