Så hjälper de bolag att rekrytera jämställt – inom mansdominerade branscher

Ökad lönsamhet och kreativitet – allt fler bolag ser de effekter som en jämställd rekrytering kan ge. Många bolag inom it-, teknik och telekombranschen har en utmaning att attrahera kvinnliga sökande.  – Vill man få bukt med jämställdheten kan man behöva ge rekryteringsprocessen lite mer tid, säger Petra Laewen CEO och co-founder av rekryteringsbyrån Women Ahead.

Med bakgrund inom it-, teknik och telekombranschen har både Michaela Sundelin, ägare och även hon co-founder av Women Ahead samt Petra Laewen, upplevt sig tillhöra en minoritet på sina arbetsplatser. För två och ett halvt år sedan föddes idén om att starta en rekryteringsbyrå som riktar in sig på att få in kvinnor i mansdominerade branscher. 

– Det finns flera vinster för bolag som satsar på jämställdhet. Oberoende undersökningar visar på att det ger en ökad gruppdynamik och kreativitet som i längden ökar lönsamheten, säger Petra.

Alla företag med över 50 anställda ska enligt krav från regeringen ha en jämställdhetsplan.  Det innebär att många företag har som mål att ha både en kvinnlig och en manlig kandidat i slutprocessen. Det är här många företag har en utmaning med att få in kvinnliga sökanden, säger Michaela 

– Vi får alltid god respons på och stort intresse för de roller vi lägger ut. Kvinnor blir inspirerade av att söka via oss då det känns positivt att vår uppdragsgivare har gjort ett aktivt val att anlita Women Ahead för att öka upp jämställdheten hos dem, säger Michaela

Vill ses som det naturliga valet

Med annonser utformade för att tilltala kvinnor, och med ett brett nätverk vill Women Ahead ses som det naturliga valet för bolag som vill rekrytera kvinnor. För mer information och kontaktuppgifter besök gärna deras hemsida www.womenahead.se

Om Women Ahead

Women Ahead är en rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor inom ledande befattningar, försäljning, administration och specialistroller. Vi hjälper företag att skapa en bra balans och ett modernt tänk kring jämställdhet och mångfald.