Så satsar Scania på Smart Factory-teknologi

Smart Factory och industri 4.0 är på väg att förändra sättet vi tillverkar på genom nya processer som bygger på automatisering och självoptimering. Scania satsar stort på teknologin och har som mål att skapa processer som gör att både maskiner och människor kan ta snabbare och bättre beslut. Med integrationer på datanivå skapas en helt ny typ av affärsvärde och en proaktivitet som ska möta de nya kraven inom den tillverkande industrin.

Med en stor satsning på Smart Factory-teknologi har Scania som mål att skapa en fabrik och tillverkning som är autonom och som gör att system och maskiner kan reagera på förändringar direkt när en situation uppstår – och samtidigt göra det lättare för personer som arbetar i fabriken att ta rätt beslut i rätt tid.

– I och med Smart Factory så kan vi planera för och undvika stopptider, hantera avvikelser och planera om på ett helt nytt sätt. Detta kan vi uppnå genom data, system och verktyg där tekniken hjälper oss att lära systemen att identifiera olika typer av mönster genom IoT, AR, Mixed reality och machine learning till exempel, berättar David Chauca, Manager Smart Factory and architecture på Scania IT.

Arbetet präglas av ett tätt samarbete mellan IT och produktion och värdet i teknologin beskriver David genom tre steg. Först visualisering som visar vad som kommer att hända och varför. Sedan kan man börja förutse vad som ska hända och slutligen automatisera processer och skapa beslutsstöd för till exempel planerare och montörer.

– Vi jobbar med research och olika pilotprojekt simultant inom flera olika områden. Du kan till exempel göra stora vinningar genom advanced analytics. Om du idag har en person som gör visuella observationer så kan vi istället ha en kamera eller ett system som kan identifiera avvikelser vilket sparar tid som personen istället kan lägga på de krångligare fallen som kräver mer utredning. Våra kunder har helt nya krav idag och detta göra att vi kan skapa den flexibilitet som krävs och minska ledtiderna i produktion avsevärt.

För att möjliggöra den smarta fabriken krävs en gedigen integrationsstrategi som ser till att alla tusentals enheter kan orkestreras. Genom dataintegration och kopplingen av data med data vill Scania göra det möjligt för enheterna att kunna ta egna beslut.

– Integrationerna hjälper systemen att bli självläkande och självorkestrerarande. Det är i dataintegrationerna som dagens verkliga affärsvärde finns och som gör att vi kan förstå logiken i våra affärsprocesser på ett annat sätt. Det gör att vi kan ta bättre beslut och maskinerna själva kan ta beslut baserat på dessa olika typer av data, säger Stefan Telhammar, Manager Integration på Scania.

Scania vill visa hur en effektiv produktion kan se ut och ständigt optimera sina fabriker så att de kan bli ännu mer effektiva framåt.

– Vi vill ligga i framkant när det gäller industriell digitalisering och ledande inom användandet av teknik för att effektivisera våra produktionsprocesser. Genom att vi har örat mot marken och ständigt testar och utvärderar Smart Factory-teknologi kan vi vara tidigt ute, avslutar David Chauca.

Presenteras av: