Så tar laddgiganten DEFA täten för Sveriges framtida elbilsflotta

Elbilsutvecklingen går snabbt framåt, mot visionen om ett fossilfritt Sverige, med en ökad efterfrågan och ett ökat modellutbud – och om prognoserna stämmer har vi en elbilsboom att vänta till 2030. Det kräver en välutvecklad privat och publik laddinfrastruktur med kapacitet. Här tar DEFA täten.
– Vi har inte hur mycket tid på oss som helst att ställa om till ett fossilfritt Sverige, och glädjande märker vi att alla vill bidra med sitt, menar Charlotte Eisner, globalt marknadsansvarig för e-mobility på DEFA.

Elbilsutvecklingen tog ordentlig fart 2018. Med näringslivet som motor, tekniska lösningar och motiverade medborgare förväntas utvecklingen gå allt snabbare. Forskning och innovation verkar också mot ett tydligt mål: att finna lösningar för fordon med låg miljöpåverkan. Ökningen av elbilar under föregående år är ändå ingenting om man ser till prognoserna från 2020 och framåt som avslöjar att vi från årsskiftets dryga 70 000 elbilar når 200 000 elbilar redan om två år. 2030 väntas 2,5 miljoner laddbara fordon finnas i den svenska bilflottan.
– Det kommer som minst 30 till 50 nya laddbara bilmodeller varje år och 2025 har de flesta stora biltillverkare sagt att de enbart satsar på att utveckla eldrift, säger Anna Fägersten, PR och kommunikationschef för DEFA.

DEFA är laddgiganten som står bakom framgångskonceptet ”Installerat och klart” på den svenska och Nordiska marknaden. I dag har bolaget levererat över 60 000 laddpunkter till bostadsrättsföreningar, villakunder, företag och för publik laddning, i Norden. Det gör DEFA till den största aktören.
– Vi är redo att möta den förväntade elbilsboomen, säger Charlotte Eisner, globalt marknadsansvarig för e-mobility på DEFA.

Här finns DEFAs laddsystem för elbilar

”Får folk att sänka garden”
DEFA arbetar såväl med bilhandeln som med installatören för att dessa ska ge slutanvändaren de bästa förutsättningarna. För bilhandeln har DEFA utvecklat DEFAcademy som med både bredd och djup i flera utbildningsprogram ökar kunskapsnivån i hela bilhandelsledet. Motsvarande ut- bildningsprogram genomförs för installatörer över hela Sverige, i DEFAcademy Installatör.

DEFA håller hårt i processen där arbetet utförs av godkända installatörer, med åtta kvalitetssäkrade steg för att trygga, utbilda och följa upp användaren.
– Vår vision är att det inte ska finnas något utrymme för frågetecken i installationsprocessen och vi har hittat en pedagogik som får våra kunder att sänka garden, lära och göra kloka val. Det ska vara enkelt att byta från bensin till fossilfritt, säger Anna Fägersten.

Vidare berättar Charlotte Eisner att installatörerna inför installation, på plats gör en behovsanalys och dimensionerar efter helhetsbilden; från husets förutsättningar till förarens körmönster, laddmöjligheter på jobbet och vidare till vilken bilmodell det rör sig om.
– Det gör att du som kund får en skräddarsydd lösning som blir en del av fastighetens dna. Vår lösning lastbalanserar och hanterar effektuttaget i fastigheten i realtid, utan behov av appar eller manuell styrning och kan därför alltid garantera tillförlitlig och optimerad laddning, säger Charlotte Eisner.

Testvinnande laddstationer
Samtliga laddboxar är utvecklade för Nordens hårda klimat och har vunnit flera priser i Europeiska testinstitut, för bästa hårdvara, säkerhet och tillförlitlighet. Med en laddstation från DEFA kan du ladda med högre effekt, snabbare – och få kontroll över din energiförbrukning då boxen har en MID godkänd energimätare som möjliggör korrekt särredovisning – och ger möjligheten att vid försäljning visa på ett energisnålt hus.
– Vi har valt den högsta noggrannhetsgraden MID annex D, för att du ska kunna redovisa korrekt och separera husets energiförbrukning och el som drivmedel. Med en uppkopplad box kan kvitton och rapporter skickas digitalt, säger Charlotte Eisner.

Med konceptet ”Installerat och Klart” som du finner hos din bilåterförsäljare, ges tre års garanti och dessutom tillgång till support och råd via callcenter. DEFA erbjuder en laddlösning med valfri operatör, som fungerar såväl offline som online, berättar Charlotte Eisner.

En framtidssäkrad lösning
DEFA har med sina vinnande och väl beprövade lösningar intagit en marknadsledande position för laddning av elfordon.
– Vi är otåliga och vill lägga rätt byggstenar nu, installationstekniskt, för att kunna hjälpa våra kunder med framtidssäkrade lösningar. Om bara några år kommer bilen med sitt batteri att vara integrerad i fastigheten, som mobilt energilager, vilket öppnar för många spännande lösningar, säger Charlotte Eisner och avslutar:
– Vi vill redan nu förbereda för att man på makronivå ska kunna styra effektuttaget till laddningen. Erfarenhet ger färdigheter.

Här finns DEFAs laddsystem för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, parkeringsplatser och system för offentlig laddning

DEFA:s mål är att göra människors liv enklare, mer effektivt och mer miljövänligt. Vi erbjuder produkter och tjänster som förbättrar sättet som människor laddar, förvärmer och skyddar sina fordon, belyser sina vägar och byggnader, styr sina fritidshus, dokumenterar sina tjänsteresor, laddar sina elbilar och mycket mer. Vi strävar efter att utveckla nya fantastiska produkter genom kontinuerliga förbättringar och innovation.

Läs mer här