Thomas Helmerson, tf vd på Säker Vatten.

Vikten av en säker VVS-installation

Tillgången till rent vatten tar många för givet i Sverige idag. Vikten av att VVS-installationer sker på ett säkert sätt, och vad som kan hända om det inte görs, har däremot inte alla koll på. Därför tog Säker Vatten under början av 2000-talet på sig rollen att skriva branschregler, utbilda och auktorisera VVS-företag för att bygga ett säkrare Sverige och idag har de majoriteten av landets VVS-företag med sig.

VVS står för värme, ventilation och sanitet där det sistnämna innebär vatten och avlopp och det är den viktigaste delen att få till rätt enligt Thomas Helmerson, tf vd på Säker Vatten.

– Det finns flera risker med felaktiga VVS-installationer, exempelvis kan allt för hett vatten ge brännskador och en liten läcka kan ge vattenskador som blir både dyra att reparera och skapar mycket lidande. Men jag vill framför allt uppmärksamma risken för den inte så allmänt kända bakterien legionella, som kan skada oss människor om VVS-installationen utförs felaktigt.

Hundratals fall om året
Bakterien legionella sprids via grundvattnet och är ofarlig att få i sig via dryck. Om man däremot andas in en större mängd, exempelvis via areosoler, de minsta vattendropparna, som bildas i duschen, kan man drabbas av legionärssjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten registreras ungefär 150 till 200 fall om året i Sverige där dödligheten ligger på 5 till 15 procent av fallen, trots modern intensivvård.

– Det kan finnas ett mörkertal då symptomen liknar lunginflammation och kopplingen till vattnet kanske inte görs. Med regelrätt VVS-installation kan vi dock undvika att fler drabbas, säger Thomas.

Säker Vatten utbildar för ett säkrare Sverige
Tillsammans med bland annat byggbranschen, försäkringsbolag och myndigheter har Säker Vatten tagit fram ett regelverk för hur säkra VVS-installationer ska utföras. Säker Vatten utbildar och auktoriserar även VVS-företagen och deras montörer.

– Vi lär inte företag att utföra rördragningarna, utan vi fokuserar på att lära ut hur det ska göras på ett korrekt och säkert vis. Både de minsta till de största VVS-företagen har anslutit sig och satsat på utbildningar av sin personal och vi har omkring 80 procent av alla VVS-företag och montörer med oss. Både företagen och dess personal ska ha en stor eloge för att de tar sitt ansvar, avslutar Thomas Helmerson.

Läs mer om Säker Vatten här

Säker Vatten är en medlemsägd organisation vars uppgift är att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer – genom utbildning, auktorisation och kontroll av företag. Idag finns det över 2000 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade montörer. På www.säkervatten.se hittar du VVS-företag som alla utför arbetet efter branschreglerna Säker Vatteninstallation, vilket försäkringsbolag, kommuner och större beställare idag kräver.

Källa:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/legionellainfektion-och-pontiacfeber/

https://www.sakervatten.se/