Salems kommun har startat ett undervisningslyft

Inom Barn - och utbildningsförvaltningen i Salem finns tio förskolor, fem grundskolor och ett gymnasium i kommunal regi. För att bättre koppla det dagliga arbetet med aktuell forskning, och höja redan goda resultat, har man nu initierat en tvåårig kompetensutvecklingssatsning i samarbete med forskaren Ann S. Pihlgren, kallat Undervisningslyftet i Salem.

– Vi har utgått från Skolverkets modell som utmanar lärarna att prova nya aktiviteter i klassrummet, säger Katarina Sweding, utbildnings­strateg på Barn- och utbildningsförvaltningen i Salems Kommun.

Hon berättar att lärarna träffas i grupper, ledda av kommunens förstelärare, och reflekterar över de aktiviteter som prövas och över de forskningsanknutna texter man läser. Alla pedagoger - från förskolan upp till gymnasiet - får också utvecklas i sin lärarprofession genom att handleda lärar­studenter. Detta sker i ett nära samarbete med Södertörns Högskola, där Salem utgör ett Centrum för professionsutveckling.

– Just nu pågår det mycket utvecklings­arbete på förskolor och skolor i kommunen, vilket är väldigt roligt, avslutar Katarina Sweding. 

Presenteras av: