Elin Svanström och Mikael Hjorth, verksamhetsansvariga för Electrification Hub.

Samarbete främsta verktyget i elektrifieringen

Allt färre ifrågasätter behovet av en snabb, grön omställning – och nu krokar spetskompetens i Mälardalen arm för att driva på den. Det förstärks av två tydliga och fördelaktiga trender, konstaterar ansvariga för innovationsacceleratorn Electrification Hub.

För att Sverige ska kunna uppvisa nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 krävs en kraftsamling från transportsektorn, som i dag står för nära en tredjedel av utsläppen. Med detta som bakgrund etablerades Electrification Hub vid Mälardalens universitet, en innovationsaccelerator inom elektrifiering, energi och mobilitet med särskilt fokus på tunga transporter, där Elin Svanström och Mikael Hjorth är verksamhetsansvariga.

– Vi samlar tunga aktörer i värdekedjan som vill testa och utveckla lösningar med kunder och andra som behövs för att vi ska kunna göra den här omställningen. Vi möjliggör samtalen och samskapandet, säger Elin Svanström.

Tydliga trender inom transformationen
Hon och Mikael Hjorth ser flera trender som driver på omställningen. En tydlig sådan är att myndigheter tillsammans med företag verkar för att koppla ihop transport- och energisystemet, och undersöker vilka investeringar som krävs för att de tidigare skilda systemen ska kunna fungera tillsammans.

En annan tydlig trend är att fler vågar ställa om eftersom de ser stora affärsmöjligheter på andra sidan.

– Numera ifrågasätter få att omställningen behövs och att den måste gå snabbt. Det drivs på av att företagen ser att det finns pengar att tjäna, och att staten investerar, säger Mikael Hjorth.

Nya partners och former för samarbeten
Dessutom krokar nu stora företag arm med konkurrenter för att snabbare få ut produkter på marknaden. Ett exempel är Volvo Group, Traton Group och Daimler Truck, konkurrenter inom lastbilstillverkning men allierade i arbetet för att utöka laddinfrastrukturen i Europa.

– De upplever att de inte kan vänta utan måste agera själva för att få den här infrastrukturen på plats, annars kommer man inte kunna sälja sina elektrifierade fordon. Detta visar på en mognadsgrad och investeringsvilja där miljöhänsyn går hand i hand med affärsintressen, säger Elin Svanström.

Region Västmanland ser vinster med att kraftsamla
En aktör som engagerat sig i utvecklingen av innovationsacceleratorn sedan starten och ser stora vinster med samverkan är Region Västmanland.

– Genom att utveckla konkreta samarbeten mellan globalt starka företag, offentlig sektor och akademi driver vi genom Electrification Hub på morgondagens näringsliv inom områden där vi är internationellt starka. Då bidrar vi till konkurrenskraftiga produkter samtidigt som vi regioner bidrar till en hållbar tillväxt och att vi når hållbarhetsmålen, säger Maria Linder, regional utvecklingsdirektör.

Läs mer om innovationsacceleratorn Electrification Hub här.

 

Electrification Hub finns vid Mälardalens universitet. Samarbetspartners är: ABB, Alstom, Epiroc, Hitachi Energy, InnoEnergy, Northvolt, Region Västmanland, RISE, Svealandstrafiken, Uppsala universitet, Volvo Construction Equipment och Västerås stad.