Banbrytande läkemedel gör det omöjliga möjligt

Vårt fokus är att ta fram banbrytande läkemedel där det verkligen behövs. Vi har funnits i över 100 år och med vårt nya syfte och nya identitet i ryggen fortsätter vi kampen för att hjälpa människor att leva ett bättre liv. 

Sanofi är ett globalt läkemedelsbolag med över 100 000 medarbetare. Vi drivs av en gemensam vision - vi vill göra skillnad där det verkligen behövs. Vi tror att vår banbrytande forskning som drivs av data och digital teknik har potentialen att förvandla medicinutvecklingen och göra det omöjliga möjligt för miljontals människor runt om i världen.

Vår nya identitet
Under våren 2022 tog vi ett stort steg och skapade oss ett nytt företagsvarumärke med ny visuell identitet, ny logga och ett nyformulerat syfte. Varför? För att vetenskapen ständigt förändras, och det gör vi också. Vi har en rik historia som går över 100 år tillbaka i tiden och är kantad med otaliga nyförvärv. Det har berikat oss, men också gjort oss komplexa och spretiga. Med vår nya identitet samlar vi hela organisationen under ett gemensamt syfte och en identitet. 

Vi söker vetenskapliga mirakel för att förbättra människors liv
Våra framsteg för oss samman och driver oss att växa, lära och att kollektivt tänja våra gränser. Vad menar vi med vetenskapliga mirakel? För oss innebär det medicinska genombrott som leder till en betydande förbättring av patienternas liv. I praktiken betyder det att vi fokuserar våra resurser där behovet är som störst och där den största potentialen för att förbättra liv och skydda folkhälsan finns.  Våra nya behandlingar ska vara antingen bäst i klassen eller först i klassen inom det aktuella terapiområdet.

Hur uppnår vi vetenskapliga mirakel?
Precis som vaccin förbättrade människors hälsa och överlevnad för över ett sekel sedan, förändrar de snabba tekniska framstegen under det senaste decenniet läkemedelsutvecklingen idag. Våra branschledande teknikplattformar ger våra forskningsteam de verktyg de behöver för att designa banbrytande läkemedel som för bara några år sedan hade varit otänkbara. De nya teknologierna kastar också nytt ljus över biologin bakom många sjukdomar, och hjälper våra team att rikta in sig på grundorsakerna till sjukdomar med mer exakta läkemedel.

Vår pipeline inkluderar just nu 91 projekt i kliniska studier, varav 34 är i fas 3 eller har lämnats in till tillsynsmyndigheter för godkännande. Vissa är nya molekylära enheter medan andra är befintliga produkter med potentiella nya indikationer eller nya formuleringar. 

Vårt uppdrag är att skydda människor med hjälp av vacciner, hjälpa människor med kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar såväl som människor med svåra och komplexa sjukdomar, som cancer, atopiskt eksem, astma, MS eller sällsynta sjukdomar. Dessa tillstånd är ofta svåra att diagnostisera och behandla. Men det är just det som driver oss att arbeta hårdare och fortsätta söka vetenskapliga mirakel för att förbättra människors liv. 

Läs mer om Sanofi här