Sanofi: ett läkemedelsföretag som gör mer än att sälja läkemedel

I över 100 år har det globala företaget Sanofi drivit innovation och forskning för att ta fram läkemedel som kan förbättra och förlänga liv. Men Sanofi gör mer än att bara producera och marknadsföra läkemedel: i Sverige tar företaget en aktiv roll i hälso- och sjukvård genom att driva viktiga hälsofrågor och stöda patienter och vårdpersonal. Under pandemin har Sanofi, förutom att ta fram egna vacciner, tillhandahållit sin produktionskapacitet till tre andra bolags vaccintillverkning – allt för att stödja kampen om att besegra Covid-19.

Sanofi är ett av världens största läkemedelsföretag med behandlingar inom en bred rad terapiområden. Ett viktigt affärsområde inom Sanofi är vacciner; varje år får omkring 2 miljoner svenskar vaccin från Sanofi - inom barnvaccinationsprogrammet, mot säsongsinfluensa eller inför utlandsresor.

– Våra terapiområden sträcker sig hela vägen från receptfria läkemedel till de mest ovanliga och allvarliga sjukdomarna. Vi känner en stor stolthet i att vår forskning kan förbättra livet för så många människor i olika patientgrupper. Totalt får upp mot 5 miljoner svenskar hjälp av våra läkemedel eller vacciner varje år, säger Per Öhlén, Sverige-VD och chef för vacciner i norra Europa på Sanofi.

Vill verka för tillgång till god vård i Sverige
Per betonar dock att Sanofi både vill och kan göra mer än att bara ta fram läkemedel. Företaget har under lång tid tagit en aktiv roll i svensk hälso- och sjukvård, bland annat genom att driva viktiga hälsofrågor som tillgång till nya läkemedel inom cancer och sällsynta sjukdomar, vaccinationsprogram för äldre och stöd till patienter som fått allvarliga diagnoser. Sanofi bedriver även klinisk forskning och studier inom flertalet sjukdomsområden i Sverige.

– Därtill deltar 4000-5000 ur vårdpersonalen i utbildningar arrangerade av Sanofi varje år. Värdet för människor i behov av vård ligger nämligen inte enbart i tillgång till innovativa läkemedel – vi vill se ett holistiskt synsätt i vårdkedjan med patientens behov i centrum. För att nå detta mål samarbetar vi med patientorganisationer och driver sjukvårdspolitiska frågor för att göra det vi kan för att skapa tillgång till god vård i Sverige, avslutar Per.

Läs mer om Sanofis forskning och behandlingsområden

OM SANOFI

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med över 100 000 anställda i fler än 100 länder. Sanofi är stolta över sin långa historia inom innovation som går tillbaka mer än 100 år. Det globala huvudkontoret ligger i Paris, Frankrike. På det svenska kontoret på Kungsholmen i Stockholm arbetar ungefär 150 medarbetare.

www.sanofi.se