SBAB lanserar Komma hem-rapporten 

Hur tänker och känner svenskarna kring sitt hem och bostadsmarknaden? Vilka konsekvenser får den nutida bostadsmarknaden på våra relationer och på samhället i stort? Vilka är utmaningarna och vilka förändringar behöver komma till stånd för att skapa en mer välfungerande, inkluderande och hållbar bostadsmarknad? Det är några av de frågor som SBAB utforskat i Komma hem-rapporten som genomfördes under vintern 2018/2019. 

Malin Pellborn, Hållbarhetschef på SBAB, varför är det viktigt för er att göra den här rapporten?
– Bostadsfrågan är grundläggande för så mycket – både i våra liv och för samhället i stort. Som bank är vi en av de aktörer som har stor möjlighet att påverka bostadsmarknaden och bidra till en mer positiv utveckling. Vi vill verka för en mer välfungerande, inkluderande och hållbar bostadsmarknad. För att lyckas med det behöver vi en djup förståelse för bostadsmarknaden, både på individ- och samhällsnivå.
Vi lever dessutom i ett land som som står inför stora klimatrisker på en bostadsmarknad och i ett samhälle där utanförskapet ökar. Arbetet med Komma Hem-rapporten har varit tankeväckande och gett oss en mängd insikter som gjort oss ännu mer övertygade om att fortsätta verka för en mer hållbar bostadsmarknad.

Vårt hem spelar en central roll i våra liv. I hemmet känner vi oss trygga, där varvar vi ner och laddar med ny energi. Samtidigt visar Komma hem-rapporten att bostadssituationen inte innebär att hemmet är en så självklar plats för trygghet för alla. I undersökningen svarar nästan tre av tio kvinnor att de inte skulle ha råd att bo kvar i sin bostad om deras partner inte längre skulle kunna bidra ekonomiskt. Dagens bostadsituation hindrar dessutom människor från att bilda familj: nästan en av fem mellan 20 och 29 år svarar att de har låtit bli att skaffa barn på grund av bostadssituationen.

– Det måste vara en enorm stress att vara mitt i den bostadssituation som Komma hem-rapporten beskriver. Många stannar troligtvis kvar i en relation trots att man inte trivs eller att man i brist på boendealternativ tvingas bo kvar med sin ex-partner fast man gjort slut. Att flytta ihop för snabbt påverkar även separations-statistiken. Jämför vi åldrar med varandra framstår med stor tydlighet gruppen dagens unga som den mest drabbade. Jobb, kärlek, personlig utveckling, ja det mesta påverkas av om man har eller inte har en bostad. De samhälleliga konsekvenserna av att stå utan fast bostad kan vi bara ana. Men att de kommer är jag alldeles övertygad om, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Fler insikter och slutsatser ur rapporten
• För svenskarna är hemmet lika med trygghet, en plats för nedvarvning, uppladdning och kravlöshet.

• Unga vill bo större medan äldre vill bo mindre.

• En majoritet anser att det är viktigt att det finns tillräckligt med plats för barnen.

• De faktorer som svenskar själva upplever som mest effektiva för att skapa trygga och säkra områden är gatubelysning, grannsamverkan och god kontakt med grannar.

• Få gör hållbara val i sin bostad, utöver att sopsortera och att inte ha lampor tända i onödan. Eller är beredda att göra uppoffringar for ett klimatsmart boende.

• Privatliv och yta är de främsta hinder svenskarna anger för att inte hyra ut.

• Unga drabbas extra hårt av en dysfunktionell bostadsmarknad. Det påverkar möjlighet till och val av utbildning och jobb.

• Svenskarna upplever bostadsmarknaden som såväl krisartad som exkluderande.

Presenteras av:

SBAB Bank AB grundades 1985 och med nytänkande och omtanke erbjuder vi lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Vår vision är att erbjuda Sveriges bästa bolån för att bidra till bättre boende och boendeekonomi.

Om rapporten Komma hem:

Rapporten är uppdelad i två huvudområden: Hemmet & Bostadsområdet och Bostadsmarknaden. I Hemmet & Bostadsområdet undersöker vi hur människor känner och tänker kring sitt hem, till exempel vad som skapar hemkänsla och vad som får oss att må bra i hemmet och närområdet. I Bostadsmarknaden lyfter vi blicken och belyser nutida utmaningar och identifierar möjligheter för att skapa en mer hållbar bostadsmarknad. Rapporten genomfördes under vintern 2018/2019 och utgjordes av djupintervjuer med hushåll runtom i Sverige, en digital enkät bland 1500 svenskar, samt expertintervjuer. 

Om grönt bolån
SBAB har som första bank i Sverige ett Grönt Bolån som är grönt hela vägen - från upplåning till utlåning. Det innebär att vi har slutit ett kretslopp genom att vi lånar pengar via så kallade gröna obligationer som vi sedan öronmärker för att enbart finansiera vårt Gröna Bolån.

Läs mer på:
www.sbab.se