Kvalitetssäkring underlättar för beställare inom bygg och fastighet att välja rätt

Boverkets kartläggning av fel, brister och skador visar på att de fastighetsekonomiska kostnaderna av detta uppgår till minst 50 miljarder kronor varje år.
–Vår modell med expertgrupper och sökfunktion på hemsidan garanterar beställaren kompetens och kvalitet, säger Björn Edebrand VD på SBR Byggingenjörerna.

Det pratas mycket om kompetensbrist inom bygg- och fastighetsbranschen och att detta kan förutom svårigheter att starta och genomföra projekt även skapa en otrygghet för beställarna.

–Det finns yrkeskompetenser som kräver certifiering eller auktorisation. En genomgången ingenjörsutbildning är ingen garanti för att man uppfyller beställarnas förväntningar, menar Björn.

Expertgrupper
För att bli antagen som medlem i branschorganisationen SBR Byggingenjörerna krävs att man är högskoleingenjör eller har annan eftergymnasialutbildning kombinerat med vidimerad arbetslivserfarenhet.

Medlemmarna kan ansöka om medlemskap i en expertgrupp inom områdena byggprojektledning, överlåtelsebesiktning, entreprenadbesiktning, kontrollansvar enligt PBL samt teknisk specialist. Medlem som klarar kraven erhåller den skyddade titeln Av SBR Godkänd alternativt Certifierad inom sitt yrkesområde.

–Det här ett sätt att säkerställa nivån på yrkeskompetens och ansvarstänkande. Det skapar en trygghet för beställaren.

Symposier och kurser
För att bibehålla sitt medlemskap i expertgrupperna krävs bland annat att ingenjören deltar i SBRs symposier och gör ett förnyat kunskapsprov. SBR anordnar även andra utbildningar och kurser för yrkesutövare samt studieresor och events.

Sök konsulter via hemsidan
På SBRs hemsida finns en sökfunktion där beställare kan söka efter specialister som är med i expertgrupperna. Här finns även en portal där olika yrkesutövare kan få kontakt med varandra.

–Nätverkandet är också en viktig del av vår verksamhet, avslutar Björn.

SBR utvecklar ingenjörers kompetens och kvalitet inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg och fastighet som grundades 1951 och har idag 3 000 medlemmar. Årligen vidareutbildar SBR 1 500 ingenjörer inom yrkesområdet.

SBR organiserar och driver Expertgrupper med certifieringsmöjlighet inom områdena:

- Entreprenadbesiktning
- Överlåtelsebesiktning
- Byggprojektledning
- Kontrollansvar
- Tekniska specialister

Läs mer och hitta din specialist på www.sbr.se