Thomas Bagger och Christian Daather

Automatiserad dataanalys
av förnybara energikällor

Efter mer än ett decennium inom förnybar energi har SCADA International blivit en ledande leverantör av heltäckande lösningar till energibranschen. SCADA Internationals erbjudande inkluderar allt från hård- och mjukvara till verktyg för dataanalys, konsulttjänster och förvaltning.
– Vi hjälper kunderna att få tillgång till all data från sina förnybara energilösningar, oavsett vilken energikälla de använder, säger Thomas Bagger, CEO.

Kärnan i SCADA Internationals verksamhet är den förnybara energin. Under åren som gått har företaget utvecklat unika, helt teknikoberoende lösningar för kommunikation mellan förnybara energikällor och olika mjukvarulösningar.

– Att få ut data från parkerna är dock svårt – ju fler energikällor desto mer resurser krävs för att samla in datan och förvalta parken. Ofta är du dessutom bunden till OEM-företaget och har få eller inga alternativ för att få mer eller bättre data. Ofta är det också ett mycket högt pris på de alternativ som finns tillgängliga. SCADA International erbjuder däremot flexibla lösningar för kundens behov, säger Bo Lovmand, R&D Director.

Bo Lovmand

Automatiserade processer
På grund av detta har SCADA utvecklat patenterade system för att optimera parkernas prestanda, såväl som att automatisera processerna kring dataanalys. Med hjälp av SCADA Internationals standardiserade gränssnitt kan kunderna med andra ord såväl övervaka och driva vindkraftverken, som analysera datan.

– Vi normaliserar datan och gör den jämförbar mellan olika tillverkare och energislag. Det ger enormt mervärde och skapar förutsättningar för att arbeta prediktivt. I sin tur innebär detta att man kan optimera prestanda och minska stilleståndstider och underhållskostnader, tillägger Thomas.

Beräknar inkorrekt data
När man samlar in data är det dock ofta så att datapunkter saknas eller är uppenbart felaktiga. I de fall kraftverken rapporterar driftstörningar kan SCADA Internationals lösningar på ett mycket precist sätt rensa upp och beräkna förlorad eller inkorrekt data. Det hela mynnar ut i skräddarsydda rapporter som visar exakt när, var och hur ett eventuellt fel har uppstått.

– Med de rensade uppgifterna har kunden därför det absolut bästa dataunderlaget för hur driften har sett ut och det bästa underlaget om ersättning för produktionsbortfall måste begäras. Processen ser likadan ut oavsett parkens storlek och kan enkelt skalas både upp och ner efter behov, avslutar Christian Daather, Senior Sales Director.

Kontakta SCADA för mer information

SCADA International gör det möjligt för sektorn för förnybar energi att optimera produktion och minska kostnader genom intelligent program- och hårdvara. SCADA:s lösningar samlar in produktionsdata i nästintill realtid från olika källor och omvandlar dem till beslutsunderstödjande information.

SCADA International tillhandahåller konsulttjänster, systemteknik, hårdvarulösningar och programvara för övervaknings- och datainsamlingssystem (SCADA) i realtid.

www.scada-international.com