Så leder Scandinavian CRO vägen framåt till lyckade kliniska studier

Ett väl fungerande samarbete mellan läkemedelsföretag, sjukvårdspersonal, patienter, CRO-företag och myndigheter är en förutsättning för lyckade kliniska studier. Här kan företaget Scandinavian CRO spela en avgörande roll.
– Vi har ett uppbyggt nätverk och väl fungerande samarbete med olika samarbetspartners som vi valt att jobba med, vilket kan vara avgörande för en lyckad genomförd klinisk studie, säger Anna Runeson, Clinical Project Manager på Scandinavian CRO.

Kliniska studier med försökspersoner är viktiga för att den medicinska forskningen ska gå framåt och hjälpa människor till bättre hälsa.

CRO-företag är fristående kontraktforskningsorganisationer som genomför hela eller delar av kliniska studier på uppdrag av ett läkemedelsföretag eller medicinteknikbolag. De utgör en viktig länk mellan industrin och sjukvården.

– I dag är det ett stort problem att man inte har tillräcklig tid eller resurser inom sjukvården att delta i forskningsstudier. Vi som CRO-bolag gör vårt yttersta för att supportera sjukhusen för detta viktiga arbete, säger Anna Runeson.

Scandinavian CRO har ett 25-tal medarbetare och en lång erfarenhet från både forskarvärlden och sjukvårdssektorn, som kompletterar varandra i ett regelstyrt och komplicerat arbete.

– Vår styrka är att vi bidrar med en flexibilitet och smarta lösningar för kliniska studier vilket ger ett viktigt stöd till våra kunder som har olika behov och kompetens. Där är vi ett stöd i alla kliniska utvecklingsfaser. Vi kan skräddarsy och erbjuda precis den hjälp de behöver, säger hon.

Ulrika Heldestad, Clinical Operations Manager, och Anna Runeson, Clinical Project Manager på Scandinavian CRO.

Viktigt vara snabbrörlig
Att vara ett agilt företag är viktigt. Det säger Ulrika Heldestad, Clinical Operations Manager på Scandinavian CRO.

– Vi hänger med i förändringarna. Just nu är det nya regulatoriska krav som vi utbildar oss inom och implementerar i vår verksamhet så att vi även kan utbilda våra kunder, förklarar hon.

Med Covid-19 har digitaliseringen gjort stora framsteg och även arbetet med kliniska studier har påverkats.

– Det görs bra satsningar nu på ett nationellt plan, som centraliserade tillvägagångssätt för att hitta deltagande forskningscenter. Vi välkomnar även en nationell plattform för patientrekrytering samt översiktsdatabas över pågående kliniska studier. Om man får en diagnos så ska man som patient kunna se vilka pågående kliniska studier man ska kunna vara med i. Detta är framtida modell för kliniska studier, där patienter ska kunna bli en aktiv aktör, avslutar hon.

Om Scandinavian CRO
Scandinavian CRO startade 2007 och utför klinisk forskning på uppdrag av Pharma och Medtech samt akademi.
Huvudkontor i Uppsala och täcker Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Läs mer på: www.scro.se