Scandinavian CRO genomför uppdragsforskning och är just nu en viktig del i flera covid-19-studier.

Prisbelönt bolag viktig spelare i covidstudier

Coronapandemin har skruvat upp tempot för kliniska studier när det gäller behandlingsalternativ för covidpatienter – och det är bråttom. Detta passar snabbfotade Scandinavian CRO utmärkt, uppdragsforskningsbolaget som ska fortsätta växa i Norden och når stor framgång i rollen som spindeln i nätet.

Just nu är det många aktörer som deltar i kappracet om att få ut sina produkter på den kommersiella marknaden och därmed vara en del i lösningen av coronapandemin. Men för att komma dit måste kandidaterna testas, i stor omfattning och under hårt reglerade förutsättningar.

Här kommer Scandinavian CRO in i bilden, ett företag som erbjuder uppdragsforskning inom Pharma och Medtech samt akademi. Scandinavian CRO genomför kliniska studier och mäter effekt och säkerhet av produkter som utvecklats av pharma- och medtechbolag eller forskargrupper inom akademin.

– Vi hjälper dessa aktörer att designa studieprogrammen efter vad som ska undersökas. Vi sköter också hela ansökningsprocessen till myndigheter och rullar ut projektet på kliniker och sjukhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi fungerar alltså som brygga mellan de forskande företagen och sjukhusen som i sin tur inkluderar patienter i studierna, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa, grundare och vd för Scandinavian CRO.

Ulrika Hammarström Lüllmaa, vd och grundare Scandinavian CRO.

Just nu är Scandinavian CRO involverade i flera covid-19-studier, och det vanliga tempot för kliniska studier har skruvats upp till max.

– Det är väldigt många bolag som deltar i kappracet och vill göra studier på covidpatienter. Och det så pass bråttom att myndigheterna har gjort ett fast track för att kunna godkänna covidstudier snabbare. Det här snabba tempot passar oss som bolag. Vi är ett agilt och snabbfotat företag som tagit fram en modell och arbetssätt för att alltid jobba på det här effektiva sättet och har det som konkurrensfördel, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa.

Det är dock en rejäl utmaning för klinikerna där studierna genomförs att hinna med alla sina uppdrag. Ulrika Hammarström Lüllmaa trycker på att CRO-bolag som hennes har ett viktigt ansvar i att underlätta arbetet och inte lägga onödig administrativ börda på klinikerna.

Men det är också viktigt att pågående studier inom andra terapiområden fortgår trots det rådande läget.

– Vi får hitta andra arbetssätt och satsar bland annat på remote monotoring, alltså att styra studierna som genomförs på klinikerna digitalt, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa.

Hon startade Scandinavian CRO med ett brinnande intresse för att vara en del av just detta, utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Runt sig har Ulrika Hammarström Lüllmaa samlat ett kompetent team på 25 personer med stor erfarenhet som kompletterar varandra i ett regelstyrt och komplicerat arbete. Nyckeln till framgång är enligt vd:n en god företagskultur och ett ledarskap som bygger på starka och sunda värderingar. Två gånger har Scandinavian CRO utsetts till årets Gasellföretag av Dagens Industri, en utmärkelse som går till Sveriges snabbast växande företag. Och Scandinavian CRO ska bli ännu större.

– Vi har en stark vision om att fortsätta växa. Vi är redan en stark spelare i Sverige och finns i tre andra nordiska länder, men vi ska bli ännu starkare och ta en större del av marknaden i Norden. Som CRO-bolag vill vi ta forskningen till Sverige och våra grannländer, och göra den tillgänglig för alla de patienter som behöver den, säger Ulrika Hammarström Lüllmaa.

Scandinavian CRO startade 2007 och har idag cirka 25 anställda. Företaget utför klinisk forskning på uppdrag av Pharma och Medtech samt akademi. Huvudkontor i Uppsala och täcker Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Kontakt: www.scro.se

Tel: 018-100 550

E-post: info@scro.se