Sectra Communications lösningar ökar tillförlitligheten hos samhällskritisk verksamhet

Vårt moderna samhälle med mobila arbetsplatser medför nya risker och skapar nya utmaningar för de organisationer som arbetar med samhällskritiska funktioner. Därför har det blivit allt viktigare att myndigheter och företag investerar i säkra lösningar för kommunikation och informationshantering, för att säkra verksamheten och samhällets funktionalitet.

Internationalisering och digitalisering har lett till ett samhälle där vi har helt andra möjligheter än tidigare att arbeta nästan var vi vill geografiskt. Det mobila kontoret har många fördelar, men det medför också nya risker.

– Vårt moderna samhälle gör att myndigheter och företag måste arbeta förebyggande med att säkra informations- och kommunikationssystem på ett helt annat sätt än tidigare. Det här är extra viktigt för de organisationer som arbetar med samhällskritisk verksamhet och har skyddsvärd information, som exempelvis el, vatten och sjukvård. Vår långa erfarenhet med att arbeta med högassuranskunder kommer idag alla våra kunder till nytta, oavsett vilken nivå på säkerhet de behöver, säger Leif Nixon, säkerhetsexpert på Sectra Communications.

Under de senaste åren har det skett en ökning av internationella attacker på samhällskritiska funktioner runt om i världen, där verksamheter slås ut och stora lösensummor krävs. Något som inte bara påverkar den enskilda organisationens drift utan även samhället i stort.

– Vi ser till att våra kunders medarbetare kan arbeta på ett smidigt och säkert sätt genom att säkra kommunikationskanalerna, med exempelvis kryptering, och den hårdvara som används. Vi ser också till att säkra verksamhetssystem och övervaka driften, så att man i ett tidigt stadium får larm om något inträffar. Det medför både kostnadsbesparingar och ett effektivt resursutnyttjande, säger Leif Nixon.

Läs mer

Sectra är en ledande leverantör inom cybersäkerhet med uppdraget att öka tillgängligheten och effektiviteten i samhällets kritiska funktioner. Lösningarna omfattar säker röst- och datakommunikation som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution.

Läs mer

Besök oss på Linkedin: linkedin.com/company/sectra