Sehlhall vill förbättra Sveriges sociala infrastruktur

Det råder ett akut underskott på social infrastruktur i Sverige, liksom i hela västvärlden. Landets kommuner har en tuff ekonomisk situation, samtidigt som behoven av nya förskolor, skolor, gruppbostäder och äldreboenden ökar markant. Det behövs rejäla krafttag för att vända den negativa trenden. Sehlhall Fastigheter representerar en del av lösningen.

Som samhällsutvecklare och nära partner till kommuner runtom i landet har Sehlhall Fastigheter en djup expertis inom samhällsfastigheter. Visionen är att bygga ut och förbättra Sveriges sociala infrastruktur.

– Studier visar att äldreomsorgen kommer att kosta 60 miljarder kronor mer per år om tio år. Under samma period behöver Sverige tillföras minst 40 000 äldreboendelägenheter, samt minst 1 000 nya för- och grundskolor. Dessutom är det bara hälften av landets kommuner som i dag kan erbjuda en plats på ett gruppboende, trots att det är en lagstadgad rättighet. Det är mycket som måste göras, förklarar Dan T. Sehlberg, vd på Sehlhall Fastigheter.

Lokalerna gör skillnad
– Förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden. Varje segment i den sociala infrastrukturen kräver dedicerad expertis och initierade specialanpassningar. Vi lägger därför stora resurser på att hela tiden utvecklas och för att bli bättre, fortsätter Sehlberg.

Vad gör en bra förskola? Själva byggnaden och dess omgivande miljö kan tillföra stora värden genom att erbjuda en varierande grad av intryck, inspiration, utmaning och utveckling. Det skall vara lätt och säkert att komma till och från skolan, utemiljön skall vara berikande, gärna med trygg och varierande natur. Själva huset kan tillföra en mängd kvaliteter och exempelvis locka till fysisk aktivitet. Det skall vara lika lätt att ta del av gruppaktiviteter som att hitta egna, lugna utrymmen för egen tid.

Sehlhall Fastigheter lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla sina förskolor, lära av de senaste forskningsrönen och ta till sig erfarenheter från pedagoger, föräldrar och barn, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra förskolor, den första länken i landets sociala infrastruktur.

Somliga behöver även extra stöd och trygghet i vuxenålder. Det finns då möjlighet att bo på ett gruppboende som erbjuder omsorgspersonal dygnet runt. Genom att förstå de boendes utmaningar i vardagen kan också dessa fastigheter tillföras funktioner och lösningar som bidrar, underlättar och skyddar, utan att för den sakens skull upplevas som institutionellt.

Den kanske viktigaste länken i välfärdskedjan är äldreomsorgen. Att utveckla ett modernt äldreboende, optimerat för såväl vårdgivare som de boende, innebär en rad utmaningar, inte minst utifrån kompromisslösa krav på trygghet och säkerhet. De boende ska känna värme, inspiration och hemtrevnad.

Sehlhall Fastigheter skapar miljöer att må bra i, långt bort från det institutionella och likformiga. Man undviker långa korridorer, optimerar ljusinsläpp, luftgenomströmning och kombinerar en hemtrevlig boendemiljö med en skonsam och smidig arbetsmiljö. Avdelningar placeras på ett sådant sett att personal har god översikt och alltid kan vara tillgängliga för de boende.

Ett gemensamt projekt
Dan T. Sehlberg berättar att denna typ av fastighetsprojekt bör skapas från grunden. Redan vid det initiala planeringsstadiet kan då viktiga förutsättningar beaktas och optimeras.

– Det är ganska vanligt att bygga om fastigheter, men det tror vi är en ett sämre alternativ. En kompromiss. Om man exempelvis konverterar ett hotell till ett äldreboende så tappar man möjligheten att nyttja alla de nya rön och insikter som idag finns för hur man skall bedriva en god omsorg. Bygger man nytt har man helt andra förutsättningar, menar Sehlberg.

– Sveriges behov av social infrastruktur är en utmaning för hela samhället. Ett gemensamt projekt för att värna välfärden. Vi tar uppgiften på stort allvar. Många av oss på Sehlhall har över 30 års erfarenhet av att utveckla omsorgsfastigheter och vi är därför en trygg partner för kommunerna. Vår vision är att samtliga medborgares behov av omsorg skall kunna tillgodoses. Utan kompromisser, avslutar Dan T. Sehlberg.

Presenteras av: 

Sehlhall Fastigheter utvecklar Sveriges sociala infrastruktur genom att skapa lösningar som passar användare såväl som anhörigas behov. Därigenom möter och höjer vi dagens och kommande generationers förväntningar på dessa verksamheter. Sehlhall Fastigheter ska vara en eftertraktad samhällspartner som tillsammans med kommuner investerar hållbart och långsiktigt för att kunna ge människor en tryggare livsbana.

Läs mer här