Andreas Ekberg på Platinan i Göteborg.

SellPower Nordic ser ett ökat behov av el –
både nu och i framtiden

Samhällets gröna omställning kommer innebära kapacitetsproblem och prisökningar. Därför bör elkonsumenterna se över sin strömförsörjning.

I vissa delar av Sverige så råder kapacitetsbrist på el. Energitunga industrier i norr kommer ta en stor del av vattenkraftens kapacitet och samtidigt ökar behoven hos privatpersoner runt om i landet.
- Den totala mängden el som produceras är inte själva problemet, utan snarare att alla vill ha el samtidigt och då blir det en effektbrist. Vi märker det redan idag och värre kommer det att bli, säger Andreas Ekberg, grundare och delägare av SellPower Nordic.
En lösning kan vara att jobba med smart styrning av sitt hem och då exempelvis kunna välja vilken tid på dygnet som man laddar sin elbil eller använder sitt värmesystem. En annan lösning kan vara att man klimatanpassar sin bostad.

Solen som energikälla
Med solceller kan man tillverka egen el. Det går också att lagra el i batterier och använda den när ordinarie el är som dyrast.
- Det finns även ett intresse från elbolagen att använda lagrad kapacitet i framtiden och då kan man få ersättning för att erbjuda dem detta. Den här typen av system tillhandahåller vi, berättar Andreas Ekberg.

Vad ska man tänka på när man köper solceller?
- En viktig sak är vem som står för garantin. Många förväxlar effektgaranti med produktgaranti. Produktgaranti är det viktiga, eftersom effektgaranti mer säger hur panelen degraderas. Man bör också välja en europeisk tillverkare. En sådan kan påvisa spårbarhet gällande produktens totala klimatavtryck och det sociala ansvaret genom hela processen samt är enklare att kontakta vid eventuella problem.

 

 

SellPower Nordic AB grundades 2010 och är en teknisk grossist med spetskompetens inom batteriteknik, solenergi och laddinfrastruktur. Företagets huvudkontor ligger i Kungsbacka. De har även ett rikstäckande nätverk av återförsäljare och installationspartners.

www.sellpower.se

info@sellpower.se

Tel: 031-7618580