Svensk innovation kan korta köerna för ADHD-utredningar

Idag står många barn och unga i långa köer till ADHD-utredningar hos BUP, trots att vårdgarantin innebär att man ska få en första bedömning inom 30 dagar. Med hjälp av svenska SensoDetects unika test kan den psykiatriska vården och enskilda individer få tillgång till ett snabbt objektivt test som kan komplettera vårdens diagnostik och korta vårdköerna.

– Att det tar lång tid för barn och unga att komma till utredning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autismspektrumtillstånd (ASD) innebär ett stort lidande för dem och deras familjer. Det skapar också en stor belastning på både BUP och samhället i stort. Därför är det nu dags för den psykiatriska vården att dra nytta av nya tekniska innovationer för att ställa diagnoser snabbare och mer korrekt, precis som den övriga vården redan har gjort, menar PA Hedin, VD på svenska SensoDetect.

Med hjälp av SensoDetects 14 minuter långa test, som mäter och analyserar hjärnstammens reaktion på ljudstimuli, finns det möjlighet för den psykiatriska vården att få ett somatiskt komplement till sina diagnostiska utredningar. Testet är baserad på mer än 30 års forskning inom klinisk psykoakustik vid Institutionen för neurovetenskap vid Lunds universitet.

– Det finns många fördelar med ett objektivt diagnostiskt hjälpmedel i form av en kort mätning. Det kan bland annat ge en snabb första indikation på om patienter står i rätt kö, och på så sätt minska kötiderna, samt vara ett diagnostiskt stöd för vårdpersonal och individ med familj under själva utredningen, berättar PA Hedin.

PA Hedin, VD på svenska SensoDetect.

Ökar tillförlitligheten av en diagnos
Svaret på testet jämförs med tester gjorda på en frisk population och på patienter med olika diagnoser som ADHD, autism och schizofreni. Det gör att eventuell diskrepans hos patienten kan relateras till var och en av de olika diagnoserna.

– Tekniken fungerar som ett objektivt verktyg för att undersöka och förstå hjärnstammens funktion. Mätningen baseras på icke-frivilliga reaktioner så det går inte att fuska eller påverka testet. Det blir på så sätt en helt objektiv validering av organet som faktiskt undersöks, förklarar PA Hedin.

Målsättningen med SensoDetects mätningar är att det ska vara ett komplement till vården vid själva diagnostiseringen, men även vid behandling med läkemedel.

– Vi släpper inom kort resultatet av en läkemedelsstudie som har pågått i 1,5 år och som vi har gjort tillsammans med Region Skåne, medicinska fakulteten på Lunds universitet och barn- och ungdomspsykiatrin i Lund och Eslöv.

Det långsiktiga syftet med studien är att få fram en objektiv bedömning av de läkemedel som används, idag görs det bara en subjektiv bedömning. 

För att nå ut till fler har SensoDetect sedan lanseringen av sitt test öppnat mätkliniker i Malmö, Lund och Stockholm.

– Idag står det många personer i kö till ADHD-utredningar, inte bara barn och unga utan även vuxna som har svårigheter att klara sig i samhället. Vi kan erbjuda dem en möjlighet att få en snabbare första indikation på eventuell diagnos och minska deras oro, avslutar PA Hedin.

SensoDetect är ett MedTech företag grundat i Lund 2005. Vår metod är godkänd av Läkemedelsverket, certifierad och kliniskt bevisad. Med ett effektivt och 100% objektivt verktyg för att stötta diagnostiseringen av ADHD, ASD & schizofreni kan alla få rätten till en säkerställd diagnos på kortare tid. Våra mätkliniker finns i Malmö, Lund samt Stockholm, tid går att boka direkt via hemsidan. Vi säljer även tjänsten direkt till sjukhus och kliniker.

I båda fallen går det att nå oss på 046-157904 eller info@sensodetect.com.  

SensoDetect är noterat på Spotlight.