Adam Linder och Ulrika Knutsson tog initiativ och startade Sepsisfonden 2015. 2020 vann fonden Global Sepsis Awards, för sina insatser att öka kännedomen om sepsis i Sverige.

Sepsis – den okända folksjukdomen

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Ca 40000 personer drabbas av sepsis varje år i Sverige. Av dessa dör närmare 20%. Tidig diagnos och behandling är avgörande vid sepsis, och ökar chanserna att det går bra.  

När du drabbas av en infektion kan ibland immunförsvaret överreagera, eller reagera fel på annat sätt, man kan beskriva det som att du får en inflammation i hela kroppen. Blodkärlen börjar läcka, vilket leder till att blodtrycket sjunker och kroppen får svårt att transportera syre till viktiga organ, vilket i sin tur gör att organ som hjärta, hjärna, lungor, njurar eller levern kan skadas. Du har fått så kallad organdysfunktion och drabbats av sepsis.

Tiden är viktig när det kommer till sepsis, varje timme utan diagnos och vård kan få avgörande konsekvenser. 

– Vi vet att tidig diagnos och tidigt påbörjad behandling minskar dödligheten markant. Därför är det viktigaste är att skaffa sig kunskap. Den som lär sig känna igen sepsis kan också söka vård i tid, säger Adam Linder, infektionsläkare och ordförande i Sepsisfonden. 

90% av alla sepsisfall börjar med en bakteriell infektion, vanligast är lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion. Men även virus kan trigga sepsis, som exempelvis influensavirus eller coronaviruset SARS-CoV-2, man brukar då tala om viral sepsis. De som blir svårast sjuka i covid-19 drabbas av just sepsis. 

Ökad kännedom nyckeln i kampen mot sepsis
Att ökad kännedom kring sepsis är nyckeln till att minska dödligheten i sjukdomen, det slog WHO fast i sin sepsisresolution 2017. Att öka kännedomen hos allmänheten, inom vården och bland beslutsfattare har också varit ett prioriterat område för Sepsisfonden, sedan starten 2015. Ulrika Knutsson, Sepsisfondens grundare och kommunikationschef, säger: 

– För hundra år sedan visste alla vad sepsis var, det var en av de vanligaste dödsorsakerna på den tiden. Sen kom antibiotikan och sepsis blev på många sätt en okänd folksjukdom. Att lära sig känna igen sepsis kan rädda liv, jag rekommenderar därför alla att gå in på sepsisfonden.se och skaffa sig mer kunskap.

Om Sepsisfonden
Sepsisfonden grundades 2015 med två huvudsyften: att öka kännedomen och kunskapen runt sepsis hos allmänheten, inom vården och bland beslutsfattare, samt att samla in medel till forskning som kan förbättra diagnostik och behandling av sepsis, och även ge sepsisdrabbade bättre livskvalitet.

Läs mer på sepsisfonden.se