Framtidens smarta byggnader är redan realitet

Den smarta fastigheten – en byggnad som samlar in data och sedan optimerar arbetsmiljö, säkerhet och underhåll – är redan verklighet. Siemens Building Technologies har levererat helhetslösningar för flera smarta byggprojekt, och det nya svenska huvudkontoret i Arenastaden är byggt som ett showroom för företagets senaste tekniklösningar.

Idén bakom den smarta byggnaden är att samla in tillgänglig data från detektorer, sensorer och teknisk utrustning, och analysera den centralt för att hitta kreativa lösningar och optimera drift och underhåll.

– Många börjar se vilka fördelar den digitaliserade fastigheten erbjuder, säger Johan Grahn, Head Business Line Management på Siemens.

Det kan låta som det krävs stora investeringar – men så behöver det inte bli. Bara man kan förbereda de tekniska systemen i tid.

– Om vi kan komma in i ett tidigt skede öppnas möjligheten att skapa smarta byggnader, säger han.

Det handlar om att kombinera de olika tekniska systemen och låta dem samverka.

– Passersystemets primära uppgift är att skydda mot att obehöriga inte vistas i ett område. Men det kan med fördel även användas till att styra exempelvis både inbrottslarm, brandlarm, belysning och ventilation, säger Johan Grahn.

Allt eftersom medarbetare lämnar arbetsplatsen på eftermiddagen kan belysningen släckas och temperaturen sänkas i just de områden där de varit.

Brandlarmet ställs om så att det blir mer känsligt för att kunna larma i ett tidigare skede.

– Med rätt säkerhetslösning kan man även energieffektivisera. Det spar pengar och miljö, säger han.

För en byggnad som används i 50 till 70 år, finns pengar att spara om man från början byggt smart.

– Bara 20 procent av livscykelkostnaden för en fastighet kopplas till byggandet. 80 procent kommer från drift och underhåll, säger han.

Sensorer i de tekniska systemen kan känna av när det är dags för underhåll och varna i tid.

– Förebyggande underhåll är billigare än att laga när det går sönder, säger Johan Grahn.

Se Siemens arbete med uppmärksammade byggprojektet Lysgården

Se det nya svenska huvudkontoret i Arenastaden

Presenteras av:

  • Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering.
  • Divisionen Building Technologies är världsledande inom säkra, energisnåla och miljövänliga byggnader.

Läs mer här