Hållbar belysning som främjar lärande och hälsa

Inom skolan jobbar man hela tiden med att skapa en god pedagogisk miljö. Något man ofta glömmer bort är belysningen men där finns det mycket att vinna, menar Rob van Brunschot, Country Leader på belysningsföretaget Signify i Sverige.
– Hälsa och hållbarhet är de viktigaste aspekterna vid val av ljus, särskilt i skolans värld, säger han.

Belysning har en stark effekt på människors liv. Särskilt när vi spenderar ungefär 90 procent av vår tid inomhus samtidigt som vi är skapade för ett liv utomhus. Något som påverkar dygnsrytmen men också signalsubstanser som kortisol och melatonin.

– Att enbart vistas inomhus är inte optimalt för oss människor. Men en väl fungerande inomhusbelysning kan ha en positiv påverkan på våra mentala funktioner. Det här har varit känt i 15-20 år, men trots det förstår man oftast inte ljusets roll i våra liv, säger Rob van Brunschot.

Han ger några exempel: som att människor på sjukhus som ligger nära ett fönster läker snabbare än de patienter som är placerade vid en korridorsida. Att tillgång till dagsljus har en direkt påverkan på sömn, koncentration och lärande samt indirekt på minnesfunktioner, immunsystem och mående. Allt mycket relevant för skolmiljöer.

Effektivt mot smittspridning
– Lärare, elever och annan skolpersonal löper en högre risk att bli sjuka. Detta är något som skulle kunna minskas med UVC-ljus som inaktiverar virus. Våra mobila enheter är helt säkra att använda - UVC-ljuset är nämligen dolt inuti enheten och det är luften som desinfekteras.

UVC-ljus har använts inom vården i över 40 år men Rob van Brunschot menar att det även skulle kunna vara effektivt mot smittspridning inom skolan. Tester har visat att UVC-ljuskällor inaktiverade 99 procent av SARS-CoV-2-viruset på 6 sekunder.*

Belysning som ökar lärande
Andra aspekter är de som brukar beskrivas som ljusets temperatur, alltså varmt eller kallt ljus. Där man genom att följa dagsljusrytmen i ett klassrum kan förbättra elevernas lärande.

– Läraren kan med hjälp av belysningen påverka det som händer i klassrummet. Till exempel när eleverna har varit ute och kommer tillbaka väldigt aktiva kan läraren skapa ett lugn genom att använda dagsljusets dynamik. I en studie som gjordes vid Universitetet Hamburg-Eppendorf i Tyskland visade det sig att en förändrad belysning minskade hyperaktivitet med 76 procent. Och att ljus som simulerar solnedgång gör oss lugna, avslappnade, mer intresserade av samarbete och socialt accepterande, säger han.

Andra positiva resultat som studien visade var att skolbarn förbättrade sin koncentration och uppmärksamhet vid rätt belysning. Dessutom ökade läshastigheten och eleverna gjorde färre misstag.

Hållbarhet i skolan
Ljus är en viktig del av många skolor och kommuners väg mot att bli CO2-neutrala. Ett bra sätt att minska miljöpåverkan är att använda energieffektiv LED-belysning och smarta styrsystem. Rob van Brunschot säger att om alla skolor i Sverige skulle byta till LED-ljus skulle koldioxidutsläppen minska med 1000 ton per år. Något som skulle få ännu större besparingseffekt om vi med smarta system såg till att lampor enbart var tända där människor vistas.

– Ett sätt att skapa hållbara skolor är att släcka ned när ingen är där. Det fina är att det finns en enkel lösning på detta bara genom att välja LED-ljus och trådlösa sensorer, avslutar Rob van Brunschot.

* Nadia Storm et al., Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020, https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8. The UV-C irradiance used in this study was 0.849 mW/cm2.

Signify är världsledande inom belysning för företag och konsumenter. Våra produkter, system och tjänster inom belysning hjälper våra kunder att njuta av en överlägsen ljuskvalitet. Vårt syfte är att tillvarata ljusets enastående potential för ett ljusare liv och en bättre värld.

Läs mer på: www.signify.com