Samverkan och innovation ett måste för hållbarhet i framtiden  

För att nå uppsatta hållbarhetsmål och skapa ett bättre samhälle för vår gemensamma framtid krävs ett nytänkande med fokus på samverkan och innovation. Med plattformen Sustainovation skapar Skanska möjligheter för utvecklings- och innovationsprojekt som rustar oss för framtida klimatförändring och teknikutveckling på ett strategiskt, affärsmässigt och strukturerat sätt.  

Många tänker på en tekniskt smart lösning när de tänker innovation, men det kan vara så mycket bredare. På Skanska ser man innovation i alla delar av affärsverksamheten, som exempelvis ett nytt arbetssätt eller affärsmodell. Den gemensamma nämnaren är att göra rätt saker i framtiden som de inte gör idag med målet att skapa nya affärer.  

Samverkansplattform möter globala utmaningar
Sustainovation är en samverkansplattform där Skanska tillsammans med andra kan möta de globala utmaningarna vi står inför genom olika innovations- och utvecklingsinitiativ. Samtidigt är det en plattform för Skanskas interna arbetssätt kring innovation och utveckling
– Vi har sedan lång tid tillbaka arbetat med hållbarhetsfrågor inom Skanska. Men 2017 såg vi ett behov att öka vår förmåga att hantera nytänkande och ta vara på den innovationskraft som finns för att nå våra hållbarhetsmål. Vi behöver dessutom göra det tillsammans med andra för att bredda våra perspektiv. Arbetet resulterade i Sustainovation, som utöver att vara ett internt arbetssätt även blivit en extern plattform för att visa på att Skanska är en innovativ aktör och en naturlig partner för samhällsutveckling, säger Malin Daleke, Innovationsledare, Skanska Sustainovation.  

Crossways Växjö - Ett projekt inom Sustainovation
För att bygga framtidens städer är samarbete vägen framåt. Crossways Växjö är ett innovativt samhällsutvecklingsprojekt där Skanska tillsammans med Södra och Combitech utvecklar ett kvarter i stadsdelen Bäckaslöv med syfte att skapa en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats med FN:s 17 globala hållbarhetsmål som ett fundament.
– Det innovativa med projektet är att vi har gått ihop med ett gäng partners, i nuläget ett tiotal, som breddar kompetensen. Det arbetssättet har bland annat resulterat i att vi kan bidra i samhällsutvecklingsprojektet i ett tidigare skede jämfört med vad man normalt sett brukar göra, säger Mats Rönnbo, Affärsutvecklingschef och Sustainovation director, Skanska.  

Kristina Thorvaldsson som är projektledare på Växjö kommun berättar att starka samarbeten med ambitiösa partners är helt i linje med kommunens hållbarhetsprogram.
 Det ska bli spännande att se hur Crossways Växjö kan sätta nivån på den fortsatta utvecklingen av Bäckaslövsäger hon.  

 Den första stora delen i projektet var att förstå lokala aktörers styrkor och behov för att i nästa steg möjliggöra ett samarbete och utforma ett ekosystem för att sedan genom olika lösningar accelerera resan mot att möta klimatmålen. 
– En unik aspekt med projektet är ambitionen att kombinera det fysiska mötet som är viktigt för en stadsdel med den potential i data som kan genereras kring staden för att i kombinationen skapa innovation för att realisera hållbarhetsmålen, säger Senadin Alisic, Regionchef på teknikkonsultföretaget Combitech i Växjö.  

Avgörande med öppen innovation
Den öppna innovationen spelar en stor roll i stadsutvecklingen och bidrar till att driva mer innovativa affärsmodeller även på sikt, vilket är avgörande för att resurseffektivisera och utveckla smarta städer och samhällen. I Crossways Växjö har man genom att korsbefrukta olika branscher kunnat se projektet ur ett både fysiskt och digitalt perspektiv.  

– Vi har sett att Crossways Växjö engagerar samtliga aktörer i hållbarhetsfrågorna och alla inser möjligheten i att våga utmana befintliga affärsmodeller samtidigt som de löser de utmaningar som städerna står inför, säger Urban Blomster, Affärsutvecklingschef Södra. 

Läs om fler av våra innovationsprojekt på vår hemsida eller lyssna på var podd Sustainocast.

Om oss
Skanska Sveriges verksamhet består i att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö vi lever i. Men för att nå våra hållbarhetsmål behöver vi tänka nytt. Därför har vi utvecklat Sustainovation; ett strategiskt sätt att arbeta med utveckling, innovation och hållbarhet tillsammans med andra. 

sutainovation.se 

Lyssna på Skanskas podd SUSTAINOCAST.